3 tipy ako prežiť s dlhmi aj v krízových časoch

3 tipy ako prežiť s dlhmi aj v krízových časoch

Po dvoch rokoch pandemických obmedzení sa treba vyrovnať s ďalšou nepriaznivou situáciou. Ľudí už teraz trápi rastúca inflácia a do našich peňaženiek už čoskoro siahneme hlbšie aj pre globálne dôsledky vojnového konfliktu na Ukrajine. Niektoré domácnosti či podnikatelia sa pre nedostatok financií nevyhnú ďalším pôžičkám. Aby predišli potenciálnym ťažkostiam, Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) pripravila tipy, ako zvládnuť zadlženie práve v takomto náročnom období. Dôležitý je manažment dlhov a komunikácia s veriteľom.

Tlačová správa, Bratislava, 17. marca 2022

Rast cien núti upravovať nákupné zvyklosti obzvlášť tých, ktorí splácajú dlhy. Medziročná inflácia sa na Slovensku vo februári zrýchlila z januárových 8,4 % na 9 %, čo je podľa štatistikov najviac od decembra 2003. Zvýšilo sa tempo zdražovania potravín, ale aj bývania a energií, teda práve tých výdavkov, ktorých obmedzovanie nie je veľmi možné. Ekonomická situácia mnohých Slovákov sa pre zvyšovanie cien zhorší. Zvýšené výdavky spojené s povinným splácaním dlhov môžu pri neuváženom konaní dostať dlžníka do dlhovej špirály. Ako by sa mali zachovať tí, čo už žijú na dlh?

1. TIP: Mať finančnú rezervu a znížiť dlhy

,,Všetkých nás čaká náročné ekonomické obdobie. Z tohto dôvodu je vhodné v maximálnej miere konsolidovať svoje financie. To znamená sústrediť sa na vybudovanie minimálne 3 – 6 mesačnej rezervy napríklad cez obmedzenie výdavkov. Cieľom je nezväčšovať zadlženie a ak sa dá, tak jednorazovo vysporiadať pohľadávky, ktoré sú zaťažené najvyššími úrokovými sadzbami,“

Martin Musil, prezident Asociácie slovenských inkasných agentúr (ASINS)

2. TIP: Manažment dlhov

Pri zadlžení je nevyhnutné zosumarizovať si všetky dlhy.

,,Treba si zistiť výšku všetkých dlhov, ich úrokovú sadzbu a poplatky spojené so splatením. Veľmi dôležité je uvedomiť si, či hrozia dodatočné náklady spojené s exekúciou či súdnym konaním. Prioritne je potrebné vyriešiť dlhy, ktoré majú potenciál najväčšmi narastať. Možností je viacero, či už reštrukturalizácia dlhu prípadne dohoda s veriteľmi,“

Martin Musil

3. TIP: Komunikácia s veriteľom

Pokiaľ sa dostaneme do bodu, keď už nedokážeme splácať svoje dlhy, alfou a omegou je komunikácia.

,,Komunikácia je bez zveličenia kľúčová. Človek v problémoch sa často doslova bojí kontaktovať svojho veriteľa alebo inkasnú agentúru. Má obavy, že na neho bude vyvíjaný nátlak. Opak je však pravdou. Vo väčšine prípadov sa podarí nájsť riešenie, ktoré zohľadní možnosti dlžníka tak, aby bol schopný svoj záväzok splácať v prijateľnej výške. Výsledkom je spokojnosť tak dlžníka ako aj veriteľa.“

Únik z dlhovej pasce nebýva jednoduchý. Pokiaľ dlžník nedokáže dlhodobo vyrovnať svoje záväzky, má možnosť využiť nástroj oddlženia, teda osobný bankrot. Asociácia slovenských inkasných agentúr však upozorňuje, že by to malo byť krajné riešenie. Pokiaľ totiž dlžník absolvuje osobný bankrot, zásadným spôsobom to ovplyvní jeho kreditnú históriu a významným spôsobom skomplikuje prístup k novým úverom. Nehovoriac o možnosti zrušenia oddlženia, ak sa zistí nepoctivý zámer dlžníka pri oddlžení.