Ako dosiahnuť zdravé financie, ak máte dlhy, ktoré vám prerástli cez hlavu. Alebo prečo je finančná gramotnosť základ životného úspechu

Ako dosiahnuť zdravé financie, ak máte dlhy, ktoré vám prerástli cez hlavu. Alebo prečo je finančná gramotnosť základ životného úspechu

Inštitút inkasných spoločností využívajú veritelia pri extrémnych prípadoch

O zdravých domácich financiách môžeme v podstate hovoriť vtedy, ak máme príjmy vyššie ako výdavky a máme vytvorenú finančnú rezervu na asi 6 mesiacov. Pritom do výdavkoch zahŕňame všetky oblasti života: pokrytie základných potrieb akými sú bývanie, strava, oblečenie, výdavky na deti, vzdelanie, platby za energie, zdravotnú starostlivosť a pod. Slováci majú tendenciu dlhodobo žiť na úver, no aktuálna situácia ohľadne Covid-19 ich núti zamýšľať sa nad tým, ako dosiahnuť zdravé financie.

Úplne najideálnejšie je, keď všetko, čo potrebujeme, si zabezpečujeme z vlastných príjmov. Žijeme však v dobe, kedy je doslova moderné nakupovať na úver. Ak nám však chýba dostatočné finančné vzdelanie, môžeme sa ľahko a rýchlo dostať do nepríjemných situácií.

Vo fungujúcej zdravej ekonomike  je možnosť nakupovať a predávať na úver resp. s odloženou splatnosťou prirodzené a aj nevyhnutné. V zásade tým máme na mysli financovanie podnikateľov. Tu jednoznačne platí, že požičané peniaze sú lacnejšie ako vlastné. V osobných financiách je to však iné. Tu naopak platí, že všetko, čo si kupujeme na úver, kupujeme drahšie. Problém je, že na Slovensku je ešte stále relatívne nízka úroveň finančnej gramotnosti, preto sa mnohí ľahko dostanú do dlhovej pasce. ASINS má záujem pomôcť a angažuje sa aj v oblasti finančného vzdelávania,” vysvetľuje Martin Musil, prezident Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS).

Ak ste ako dlžník neuhradili pravidelnú splátku, veriteľ ju začne od vás vymáhať. V extrémnych prípadoch sa veriteľ obracia na odborníkov, ktorí sa správou pohľadávok zaoberajú. Môžu to byť samostatní advokáti alebo inkasné spoločnosti.  Dalo by sa teda povedať, že inkasná spoločnosť je inštitút, ktorý pomáha riešiť krajné prípady, kedy sa veriteľom nepodarilo získať platbu od svojich dlžníkov.

Každá spoločnosť, ktorá je členom ASINS, má vlastný spôsob, akým člení dlžníkov, o ktorých sa stará. V zásade však existujú tri základné typy dlžníkov (v zátvorke je uvedený odhadovaný podiel na celkovom počte dlžníkov inkasných spoločností):

 1. zámerní neplatiči (30%)
 2. zábudlivci (30%) s relatívne dostatočnými príjmami
 3. jedinci s veľmi nezdravými financiami a nízkou finančnou gramotnosťou  (40%)

Dnes by sme sa chceli zamerať práve na tretiu skupinu ľudí. Patria sem napríklad rozvedení rodičia, ktorí urobili v minulosti chybné rozhodnutia a teraz sa sami starajú o deti; môžu to byť aj ľudia s relatívne stabilným príjmom, ktorý však nestačí na pokrytie výdavkov, ľudia sú frustrovaní, vyčerpaní; zaraďujeme sem však aj ľudí so všeobecne veľmi nízkou gramotnosťou, nezamestnaných alebo ľudí odkázaných na sociálne dávky a pod. Všetkých spája to, že nedokážu splácať svoje záväzky. Sú preúverovaní a insolventní.

„Je dobré si uvedomiť, že nech sme v akejkoľvek situácii, vždy existuje riešenie, len ho treba nájsť. Skrývať sa a hádzať flintu do žita to naozaj nikomu nepomôže. Aj oblasť správy pohľadávok sa posúva výrazne iným smerom. Dnes aktívne počúvame svojich dlžníkov. Snažíme sa zistiť ich reálnu situáciu a splátky dokážeme nastaviť aj vo veľmi nízkej výške, aby to pre dlžníka bolo prijateľné,“ informuje Pavol Jakubov, viceprezident ASINS.

Podľa definície národných štandardov finančnej gramotnosti vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je finančná gramotnosť, citujeme, schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú podmienené premennými ako vek, rodina, zamestnanie, kultúra či miesto bydliska. Je to označenie pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie. V súvislosti so zvyšovaním vedomostí v oblasti finančnej gramotnosti je podstatnou zložkou zameranie na vonkajšie prostredie na trhu práce, kde je uplatnenie možné vo forme zamestnania alebo samozamestnania (*Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/11358.pdf)

Začať sa finančne vzdelávať by malo byť samozrejmosťou a prvý krokom. Aktuálne najobľúbenejším zdrojom finančných informácií je internet, špeciálne médiá, ktoré prinášajú články a rubriky zo sveta financií, ale aj čítanie odborných kníh a počúvanie podcastov.

ASINS bol minulý rok oslovený Ministerstvom práce, sociálnych vecí na spoluprácu pri projekte dlhové poradne, kde sa tiež budeme aktívne zaoberať finančným vzdelávaním. Finančná gramotnosť je na Slovensku ešte stále na relatívne nízkej úrovni, no keď sa niekto rozhodne, že chce zmeniť svoj život a vymaniť sa z dlhov, má viacej možností, čo môže urobiť.

Len zrelý človek dokáže prijať zodpovednosť za rozhodnutia, ktoré v živote urobil. Aktívne situáciu rieši a zároveň je aj pripravený niesť následky. Má v sebe ochotu a snahu niečo zmeniť.

 • Na začiatku všetkého je nutné si uvedomiť, že máme problém s financiami. To je úplný základ toho, aby sme sa dokázali pohnúť ďalej.
 • Keď to prijmeme, musíme sa rozhodnúť, že tento problém chceme vyriešiť.
 • Následne potrebujeme pochopiť, čo sa stalo. Kde je príčina? Dokázať sa sebakriticky pozrieť na to, čo sme urobili alebo neurobili, že sme sa dostali do tejto nepríjemnej situácie. Priznať si, že sme sa pomýlili, je znakom zrelého človeka.

Na začiatku celého teda stojí rozhodnutie, že chceme aktívne vyriešiť svoj finančný problém. Bez toho zmena nie je možná. Hlavná zásada je: Byť proaktívni. Konať okamžite a otvorene komunikovať. Komunikovať s tými, ktorým dlžíme, ale aj so svojou rodinou a najbližšími.

1. Spravte si prehľad príjmov a výdavkov

Spíšte si úplne všetky výdavky na celý rok. Zarátajte aj nepravidelné platby napr. za diaľničnú známku, poistenie, výdavky na pobyt v rehabilitačnom zariadení a pod. Zarátajte aj všetky splátky úverov, ktoré máte. Tak isto si spíšte aj všetky príjmy. Teraz máte jasný obraz o tom, kam idú všetky vaše príjmy resp. na čo všetko potrebujete financie.

2. Stanovte si finančné ciele, ktoré chcete dosiahnuť

Spravili ste si prehľad príjmov a výdavkov a teda už viete, kde sa nachádzate. Teraz si potrebujete stanoviť cieľ, kam sa chcete dostať. Je potrebné si to úplne jasne definovať, vďaka čomu sa to stane vodítkom vo vašom každodennom živote. Rovnako vám to bude pomáhať v situáciách, keď sa budete musieť rozhodovať o ďalších životných krokoch, či už menších (kúpiť či nekúpiť si ďalšiu košeľu, televízor) alebo väčších (nájsť si novú prácu alebo pribrať k terajšej práci brigádu, alebo si zobrať úver).

Ak ste utopení v dlhoch, tak prvým cieľom by malo byť vymaniť sa z dlhov a vybudovať si železnú rezervu, ktorá by v prípade straty príjmov pokryla všetky vaše výdavky aspoň na 3-6 mesiacov.

 • Potrebujete si definovať presnú sumu, ktorú si budete každý mesiac odkladať a aj obdobie, za ktoré chcete mať túto rezervu pripravenú. Hneď ako vám prídu peniaze na účet, presuňte stanovenú sumu bokom.
 • Potrebujete si definovať presnú sumu, ktorú budete mesačne dávať na splatenie dlhov. Tu tiež platí, že dohodnuté sumy okamžite preveďte.
 • A nezabudnite na ciele v oblasti príjmov. Napr. do polroka zvýšim svoje mesačné príjmy o 300 EUR.

Všetky ciele musíte definovať na základe vašej reálnej situácie, ciele môžu byť odvážne, ale mali by byť reálne dosiahnuteľné a časovo ohraničené.

Až keď budete mať svoje financie uprataná a zdravé, a budete mať finančnú rezervu vo výške aspoň 6 mesiacov, potom si môžete definovať nové finančné ciele a prípadne vyčleniť si prostriedky na investovanie. Kým tam však nie ste, prioritou by malo byť dosiahnuť zdravú štruktúru.

3. Stanovte si zásady pomocou ktorých svoje ciele dosiahnete

V súvislostis rozhodnutiami, ktoré ste urobili v predošlom bode, si môžete definovať zásady, ktoré vám pomôžu ciele dosiahnuť. 

 • spotrebné položky financovať len z vlastných finančných zdrojov tzn. nebudem si na to požičiavať
 • novú pôžičku by ste si mali zobrať už jedine na niečo, čo vám umožní zvýšiť váš príjem v relatívne krátkom čase napr. nejaký kurz, ktorým si zvýšite vašu kvalifikáciu, čo vám umožní napr. dosiahnuť zvýšenie platu, nájsť si novú prácu v lepšie platenom odbore, či rozšíriť ponuku svojich služieb
 • prestať financovať svoje zlozvyky napr. fajčenie, nadmerné požívanie alkoholu
 • snažiť sa obmedziť svoju spotrebu a vždy hľadať bezplatné alternatívy, tu ale pozor, neznamená to, že si všetko budete odopierať. To nie, ale môžete si povedať, že najbližšie tri roky nepôjdete na veľkú dovolenku a ako odmenu si doprajete drobné radosti (napr. dobrú knihu, výlet do prírody s rodinou a pod.)
 • môžete si povedať, že najbližší rok, si odložíte pôžitok všade, kde sa to len bude dať a budete využívať každú príležitosť na to, aby ste zarobili peniaze, ktoré výhradne použijete napr. na predčasné splácanie úveru

4. Snažte sa znížiť výdavky

Keď už máte prehľad o všetkých svojich výdavkoch, hľadajte tie, ktoré dokážete znížiť alebo úplne vypustiť. Ste v situácii, kedy sa potrebujete dostať z dlhov, preto je tentokrát na mieste aj isté odriekanie. Niekedy sa možno bude zdať ťažké to zrealizovať, ale napokon možno zistíte, že je to aj celkom zábava a hlavne to prinesie želanú zmenu do vášho života. Odmenou vám bude vaša finančná sloboda, ktorú vám zdravé financie prinesú.

 • Môžete zmeniť miesto, kde nakupujete napr. potraviny?
 • Aký typ kozmetiky a drogérie nakupujete? Je tu priestor na lacnejšiu alternatívu?
 • Nakupujete služby, bez ktorých by ste to isté obdobie vedeli vydržať? napr. Netflix.
 • Máte nejaké poistné produkty, ktoré vám ale vlastne vôbec neslúžia?

V tomto bode budete vidieť, aká suma sa mesačne uvoľní, s ktorou môžete ďalej počítať.

5. Snažte sa dosiahnuť prijateľnú mesačnú splátku svojich dlhov

Osobitne si spíšte všetky podlžnosti, ktoré máte. Rozdeľte ich na dlhy právnickým osobám ako sú napr. banky a na dlhy fyzickým osobám t.j. napr. svojim kamarátom. V tomto kroku si je potrebné uvedomiť, aké veľké dlhy vlastne máte.

Ideálom je, ak dokážeme, čo najväčšiu časť dlhu splatiť v čo najkratšom čase.

Celkovo je výhodné splatiť ako prvé úvery s vyššou úrokovou sadzbou. Ak sú však dlhy výrazne vyššie ako sú vaše príjmy, je lepšie snažiť sa dosiahnuť, aby mesačné splátky za úvery boli čo najnižšie.

 • Pri dlhoch právnickým osobám: prejdite si všetky úverové zmluvy a snažte sa nájsť možnosť refinancovania svojich starých úverov. Je lepšie mať jeden úver ako niekoľko. Aktuálne banky súperia o klientov, preto je možné, že dokážete nájsť ponuku, ktorá vám prinesie úroky až o polovicu nižšie. Sledujte si, aké úrokové sadzby majú jednotlivé úvery. Určite neriešte svoju situáciu unáhlene a vyvarujte sa rýchlym a drahým pôžičkám. Jednoznačne sa poraďte s odborníkom, ideálne nezávislým finančným poradcom, ktorý má výborný prehľad o možnostiach na trhu a dokáže vám konštruktívne poradiť. Ak nájdete vhodný nový úverový produkt, prejdite si všetky podmienky: doba trvania, podmienky ukončenia, všetky možné poplatky, ak ide o úver sledujte nie len úrokovú sadzbu ale aj ukazovateľ RPMN. Ide o ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá udáva, aké percento zo svojej pôžičky musíte uhradiť za jeden rok. Zohľadňuje nie len úrok z požičanej sumy, ale aj ďalšie náklady napr. poplatky súvisiace s poskytnutím úveru, poplatok za úverový účet, poistenie úveru a pod. Ak si úver poisťujete, zistite si, aké povinnosti máte voči poisťovni, a či poistenie zaniká zároveň so splatením úveru.
 • Pri dlhoch fyzickým osobám: aj tieto dlhy sa snažte splácať a to aj vtedy, keď neviete uhradiť celú sumu naraz. Keď ste si raz požičali, máte záväzok svoj dlh splatiť. Ide tu hlavne o uvedomenie si postoja, ktorý k tomu máme. Nie ste jediný, ktorý ste sa dostali do kritickej situácie, ale len vy samotný sa musíte postarať o to, aby ste sa z toho dostali von. Ak vám kamarát požičal, mal by byť váš záujem, čo najskôr mu to splatiť. A nemusí to byť kamarát, môžu to byť prenajímatelia bytu, ktorým ste zostali dlžní za prenájom, keď sta sa odsťahovali.

Kontaktujte všetkých takýchto svojich veriteľov, vysvetlite im svoju situáciu a uistite ich, že to chcete riešiť a že im peniaze chcete vrátiť. Navrhnite im reálnu sumu, ktorú určite dokážete každý mesiac splácať napr. 15 EUR mesačne. Budú vidieť, že máte snahu, nebudú sa hnevať, nebudú tlačiť. A vy budete mať dobrý pocit, že vám z dlhu odbúda, hoci pomaličky. Dôležité je, že vám už dlh nenarastá.

6. Snažte sa dosiahnuť, aby ste mali také príjmy, ktoré vám pomôžu nie len splácať dlhy, ale aj si zároveň vytvárať železnú rezervu

Pracovať s výdavkami je samozrejme nevyhnutná časť. Prejdite si však všetky svoje možnosti a zvážte, ako by ste dokázali zvýšiť príjem do svojho mesačného rozpočtu. Môže ísť o jednorazové veci napr. ušetrenie na istých výdavkoch, alebo môžete predať niečo, čo už nepotrebujete. Zásadne by ste však nikdy nemali predať nič, čo ešte potrebujete. Ďalšími možnosťami sú jednorazové brigády, alebo naopak pribratie novej práce/ pravidelnej brigády, či úplná zmena práce s vyšším platom.

7. Nastavte si nový rozpočet

V tomto bode už máte úplne jasno o svojich možnostiach a viete si nastaviť nový rozpočet, v ktorom zohľadníte všetky zistenia z predošlých bodov. Práve teraz stojíte na novej štartovacej čiare svojho života. Rozpočet určite dodržiavajte.

K tejto časti máme pre vás ešte niekoľko zásad, ktoré je dobré poznať:

 • Zdravá štruktúra financií hovorí o tom, že: 50% výdavkov by malo byť na základné potreby - stravu, bývanie, oblečenie, energie a pod.; 30% na to, po čom túžime a 20% by sme si mali sporiť alebo investovať.

Toto je vysoký ideál, o ktorý by sme sa však mali snažiť a to aj vtedy, ak naše aktuálne príjmy nestačia ani na pokrytie základných potrieb.

 • Do istej miery sa o zdravých financiách dá hovoriť, ak máme dlhy, ale ich mesačné platby predstavujú do 30% mesačných príjmov. Snažte sa vyčleniť takú časť rozpočtu na splátku dlhu, aby ste dlh splácali čo najrýchlejšie, ale aby ste zároveň mali pokryté všetky potreby a aby ste dokázali sporiť na vytvorenie si železnej rezervy.
 • Existuje aj pravidlo, že 10% zo všetkých svojich príjmov si budem odkladať.
 • Určite nešetrite na zdravotnom poistení a snažte sa vždy načas uhradiť jeho platbu.

Štruktúra domáceho rozpočtu je vysoko individuálna. Toto všetko znie pre vás možno v tejto chvíli príliš komplikovane, ale to len preto, že ste to doteraz takto ešte nerobili. Ak sa začnete riadiť týmito radami, dáte svojim financiám štruktúru a sebe samým jasné mantinely. Budete veľmi jasne vedieť, kde sa pohybujete a to vám dá zároveň pocit bezpečia. Proste si jasne stanovíte hranice. Cieľ máte pritom jasný.

8. Aspoň raz za rok si robte revíziu rozpočtu

Aspoň raz za rok si robte revíziu rozpočtu a pozrite sa, či sa na trhu neobjavili nové možnosti, ktoré by vám pomohli nastaviť ešte lepší rozpočet.

„Plánovať financie a konať pri problémoch treba okamžite. Práve tu ľudia zlyhávajú. Jednak sú plní strachu o to, čo s nimi bude, najmä ak už majú rodinu, ale tiež majú ostych požiadať o pomoc. Mnohým sa potom stane, že skrývajú hlavu do piesku v nádeji, že na tento problém sa zabudne. Nezabudne. Práve naopak, začne narastať. A tomu sa treba jednoznačne vyhnúť. Toto rovnako platí aj v situácii, keď už ste sa dostali do rúk inkasnej agentúry. Komunikujte okamžite a otvorene popíšte svoju situáciu,“ dopĺňa Pavol Jakubov, viceprezident ASINS.

Možno budú prvé kroky náročné, ale oplatí sa to skúsiť. Naštartuje vás to, prinesie nový vietor do života a hlavne vám to môže priniesť úplne nečakané možnosti a riešenia.

Zdroj foto: Freepik.com