asins: Navrhované zastavenie exekúcie poskytuje ochranu špekulantom, ktorí sa vyhýbali exekúciám a diskriminuje ľudí, ktorí dlhy platili

asins: Navrhované zastavenie exekúcie poskytuje ochranu špekulantom, ktorí sa vyhýbali exekúciám a diskriminuje ľudí, ktorí dlhy platili

Členovia Asociácia slovenských inkasných spoločností (asins) evidujú stovky prípadov, kedy dlžníci uhradia svoj dlh po piatich rokoch. Neexistuje, aby boli takýto dlžníci paušálne zvýhodňovaní.

Štát navrhovaným zákonom podporuje neplatičov, ktorí sa snažia skrývať svoj majetok a príjmy a vyhýbajú sa exekúcii, tvrdia experti asins. Zastavením exekúcií aj voči dlžníkom Sociálnej poisťovne, finančnej správe a podobne sa poctiví  občania poskladajú na výpadok príjmov mnohých verejných rozpočtov.

Na Slovensku existuje veľká skupina dlžníkov – „neplatič profesionál“, ktorý má „know-how“, ako sa vyhýbať exekúciám a práve voči týmto neplatičom chce štát exekúcie zastaviť.

Výsledkom navrhovaného zastavenia exekúcii je:

 

   

   

 • Zastavenie exekúcii voči tisíckam špekulantov, ktorí si zobrali a minuli úvery, neplatili štátu a dokázali sa vyhýbať exekúcii 5 rokov, čo nie je vôbec náročné, ak sa tomu aspoň trochu venujú
 •  

   

 • Zaplatenie trov exekútorom z daní občanov v predpokladanej výške 40 miliónov Eur
 •  

   

 • Odkaz špekulantom, že po čase štát ich dlhy vyrieši a preto nemusia svoje dnešné dlhy platiť
 •  

   

 

Podľa štatistiky asins, títo dlžníci až v 60% prípadoch nesplatili ani len výšku istiny (t.j. sumu, ktorú si požičali). asins preto navrhuje, aby sa exekúcie na vymoženie istiny nezastavovali. Každá piata exekúcia je vymožená až po piatich rokoch. Ide najmä o prípady, keď sa dlžníci snažia prevádzať majetok, aby sa vyhli exekúcii, pracujú na čierno. No po čase sa musia niekde zamestnať a tak po nástupe do zamestnania exekútor pohľadávku od dlžníka aj tak vymôže.

Zo štatistik asins vyplýva, že priemerná výška pohľadávky vymáhaná v exekúcii je 1 400 €. Ide o sumu, ktorú by väčšina dlžníkov vedela uhradiť v splátkach. Bežné je rozloženie až na 8 rokov. Problémom je neochota ľudí uhrádzať svoje dlhy a čakanie, že dlhy za nich vyrieši štát, ako im neustále sľubujú rôzni politici.

Vyzývame ministra spravodlivosti na otvorenú spoluprácu a dialóg pri tvorbe všetkých zákonov o zastavení exekúcií nielen s Asociáciou slovenských inkasných spoločnosti, ale i s Asociáciou leasingových spoločností a zástupcami finančných inštitúcií, ktoré majú jasný prehľad o dlžníkoch a ich bežnom správaní.

Všetci členovia asins sú proti nekontrolovateľnému a nekonečnému navyšovaniu úrokov, pokút a poplatkov pri vymáhaní dlžôb. Koniec – koncov už dnes platné zákony toto reálne a dostatočne riešia,“ konštatuje Pavol Jakubov viceprezident asins. „Chápeme, že určitá menšia časť ľudí je odkázaná na úplné oddlženie po tom, ako vierohodne preukáže, že naozaj nemá príjmy ani majetok. Tu nám môže slúžiť ako ideálny príklad Česká republika, kde je dlžník v oddlžení 7 rokov a počas nich musí platiť minimálnu splátku 2 178 Kč (cca 80 €) alebo uhradí aspoň 60 % svojich dlhov a je oddlžený za 3 roky,“ uzatvára Pavol Jakubov.