ASINS zorganizoval HN fórum venované dražbám

ASINS zorganizoval HN fórum venované dražbám

Dňa 26.09.2023 Asociácia slovenských inkasných spoločností v spolupráci s Hospodárskymi novinami zrealizovala diskusné fórum pri príležitosti 20 rokov dobrovoľných dražieb na Slovensku.

Dražby na slovenskom trhu je možné uskutočňovať výhradne živou, čiže kamennou formou. Nie pre neschopnosť dražobníkov, ale pre fakt, že náš právny poriadok formu efektívnejšej elektronickej dražby stále nepozná. A to aj napriek tomu, že po ňom segment dlhodobo volá. O digitalizácii procesu sa uvažuje už viac ako dekádu. Výsledkom by bola vyššia transparentnosť aj efektívnosť.
"Dražby sú verejné a uskutočňujú sa živou, respektíve kamennou formou, na ktorej záujemcovia postupne predkladajú ponuky, až kým žiaden zo záujemcov neurobí ďalšie zvýšenie ceny. Po doplatení kúpnej ceny sa výherca dražby stáva vlastníkom. Aj takto by sme mohli definovať dražby a ich proces," konštatuje Štefan Ágh zo spoločnosti LIQID.
Odborná verejnosť sa zhoduje, že je nutné aj zatlačiť na vyššiu profesionalizáciu stavu dražobníkov.
Profesionalizácia segmentu by tak dokázala očistiť sektor od špekulantov a dokázala by zabezpečiť služby v ešte vyššej kvalite.

Diskusia venovaná dražbám na Slovensku sa týkala najmä týchto oblastí:

 • Zdôvodnenie zavedenia tohto inštitútu do právneho poriadku
 • Začiatky a rozvoj dražieb
 • Zhodnotenie inštitútu dražieb počas prvej krízy v období od 2009/10-2013
 • Štatistické vyhodnotenie fungovania dražieb - minimálny počet neplatných dražieb
 • Sociálne aspekty - možnosť odkladu výkonu
 • Legislatívne plány a ďalší rozvoj dražieb
 • Vyššia profesionalizácia stavu dražobníkov
 • Elektronizácia
 • Vyhodnotenie fungovania 20 rokov dražieb na Slovensku

Na všetky tieto témy diskutovali:

 • Katarína Valová - Autorka zákona, členka prezídia Notárskej komory SR
 • Peter Vetrák - ASINS - sekcia dražieb
 • Branislav Vančo - Progresívne Slovensko​
 • Miroslav Chlipala - Slovenská advokátska komora
 • Alexandra Löwy - Univerzita Komenského Bratislava
 • Martin Maliar - generálny riaditeľ sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Martin Gajdoš - Slovenská banková asociácia