Nový člen asins - BENCONT COLLECTION, a.s.

Nový člen asins - BENCONT COLLECTION, a.s.

Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s.  bola založená v roku 2014. Od augusta 2016 je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na poskytovanie spotrebiteľských úverov. V oblasti odkupovania a manažmentu pohľadávok spolupracuje s najvýznamnejšími bankovými inštitúciami na Slovensku. Spoločnosť BENCONT COLLECTION, a.s.   vyznáva zásady transparentnosti, spoločenskej zodpovednosti, diskrétnosti a osobného prístupu.

BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Ing. Marek Reguli, konateľ spoločnosti

tel.: +421 2 2090 1233

e-mail: collection@bencont.sk

www.bencontcollection.sk