Problém s dlhmi nie je neriešiteľný problém

Problém s dlhmi nie je neriešiteľný problém

Zmena nákupných zvyklostí je pri zvýšených výdavkoch pochopiteľná. V centre pozornosti sú pred blížiacou sa zimou nielen ceny energií, ale aj rast cien potravín a bývania. Tí, ktorí splácajú dlhy, majú o starosť navyše a sú ešte zraniteľnejší. Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) preto pripomína, že v tejto situácii je dôležité nepodľahnúť zdanlivo rýchlemu vyriešeniu neuhradených splátok v podobe ďalšieho dlhu, lebo neuvážený krok môže úplne zbytočne dostať človeka do dlhovej špirály. Prieskumy navyše poukazujú na to, že len približne 30 % dlžníkov v problémovej situácii žiada o odklad splátok alebo o ich zníženie. ASINS upozorňuje na to, že komunikácia s veriteľom je kľúčová a skutočne sa vďaka nej dá predísť mnohým problémom.

Tlačová správa, Bratislava, 26. septembra 2022

Slovenské domácnosti zažívajú finančne náročné časy, pretože mnohí už siahli na finančné rezervy. V kritickej situácii sa ocitli tí, ktorí majú dlhy a nedokážu ich viac splácať.

,,V takomto momente sa tí zodpovední snažia žiadať svojich veriteľov o strpenie, kým nájdu peniaze. Tie sa však hľadajú ťažko. Najprv sa človek obráti na svojich blízkych, aby zažehnal to najhoršie a následne sa obzerá po možnostiach, kde peniaze získať – najrýchlejšie je to cez obmedzenie výdavkov, následne sa hľadá ďalší zdroj príjmu či už cez ďalšiu prácu alebo predaj majetku. Paradoxné je, že málokto počíta so železnou rezervou, ktorá má byť určená práve na takéto situácie. Dôvodom je, že ju v dostatočnej výške má vytvorenú naozaj len málo ľudí,“ konštatuje finančný analytik Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Finančná rezerva vo výške 1 – 3 mesačných výdavkov by pritom väčšine ľudí poskytla dostatočne dlhý čas na prekonanie toho najhoršieho.

Problém s platením záväzkov však môže mať v súčasnosti každý, nielen dlžník. Pravidelné platby za energie či služby môžu po zvýšení cien narobiť riadne vrásky na čele. Na otázku „Čo by ste robili v situácii, keby ste nemali pre rastúce životné náklady na splátku pôžičky či úveru?“, odpovedalo v reprezentatívnom prieskume spoločnosti Home Credit najviac (28 %) opýtaných tak, že by sa pokúsili o dohodnutie odkladu splátok alebo ich zníženie. Druhou najpočetnejšou skupinou ľudí, ktorých je až 25 %, sú však tí, čo v danej situácii netušia, ako by postupovali alebo to nechcú povedať.*

,,Slabá finančná gramotnosť má pravdepodobne na svedomí tú skupinu obyvateľov, ktorí nemajú predstavu, ako v takom prípade postupovať. Ale aj zistenie, že len tretina dlžníkov by v kritickej situácii kontaktovala svojich veriteľov, nie je príliš pozitívne,“ hovorí Martin Musil, prezident Asociácie slovenských inkasných agentúr (ASINS).

Človek vo finančných problémoch sa často bojí kontaktovať svojho veriteľa alebo inkasnú agentúru.

,,Netreba sa báť otvorene komunikovať s veriteľom. Včasná komunikácia je v celom procese bez zveličenia kľúčová. Na základe našich skúseností vieme, že vo väčšine prípadov sa podarí nájsť riešenie, dohodnúť splátkový kalendár s prijateľnou splátkou. Výsledkom je spokojnosť oboch strán. Dlžník vyrieši problém a má čistý štít, čo mu umožní v budúcnosti čerpať ďalšie pôžičky. Veriteľovi sa zároveň splatí jeho pohľadávka,“ dodáva Martin Musil.   

ASINS zároveň upriamuje pozornosť zadlžených občanov na možnosť konzultácie s pracovníkmi Bezplatných dlhových poradní, ktorí dokážu pomôcť ľuďom v ťažkej finančnej situácii. Viac info na www.pomahamedlznikom.sk. Aktuálne funguje približne 40 BDP na celom území Slovenska.

 

* Reprezentatívny prieskum v máji 2022 realizovala agentúra STEM/MARK exkluzívne pre Home Credit Slovakia, a.s.