Seriózne inkasné spoločnosti negarantujú, že vymôžu akúkoľvek pohľadávku

Seriózne inkasné spoločnosti negarantujú, že vymôžu akúkoľvek pohľadávku

V médiách sa pravidelne objavujú informácie upozorňujúce verejnosť na aktivity a nekalé praktiky firiem, ktoré sa špecializujú na vymáhanie pohľadávok. Neraz sú osoby z týchto firiem napojené aj na zločinecké skupiny, ktoré sú obvinené z trestných činov. Poškodzujú tým ale aj dobré meno tých inkasných spoločností, ktoré sa snažia zasadzovať za etické inkaso na národnej a európskej úrovni a za férovú legislatívu v oblasti správy pohľadávok. Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) preto dáva do pozornosti niekoľko indícií, podľa ktorých sa dajú takéto neseriózne podniky rozpoznať.

Tlačová správa, Bratislava, 3. novembra 2022

Vymáhanie a správa pohľadávok sú ešte stále vnímané pomerne negatívne. Jedná sa však o oblasť hospodárstva, ktorá je kľúčovou pre jej stabilitu a udržateľný rast. Bez toho, aby podniky, či fyzické osoby dostali včas zaplatené za svoje tovary a služby, nie je možné, aby akákoľvek krajina prosperovala.

,,Naša asociácia vznikla pred 12 rokmi s cieľom ukázať, že táto služba na Slovensku môže byť vykonávaná tak, že bude prínosom pre veriteľov a zároveň pomôže nájsť riešenia pre neplatiacich zákazníkov. Združujeme 15 spoločností, pre ktoré je etika a férový prístup na prvom mieste,” hovorí Martin Musil, president Asociácie slovenských inkasných agentúr (ASINS).

ASINS citlivo vníma zhoršujúcu sa finančnú situáciu Slovákov, Národná banka Slovenska už v lete avizovala, že miera úspor klesla na úroveň približne 6 %. Dá sa teda očakávať, že mnohých čaká pod vplyvom rastúcich cien zadlžovanie a niektorých aj neschopnosť splácať dlhy. Ak nezaplatíte faktúru, po istom čase vám môže na dvere zaklopať zástupca inkasnej firmy, ktorá dlh vymáha. Môže sa vyhrážať, že ak sumu rýchlo nezaplatíte, prídete o všetko. Psychologický nátlak sa stále v tomto biznise objavuje a to aj napriek tomu, že v posledných rokoch nastal významný posun k lepšiemu.

,,Neseriózne firmy najčastejšie používajú výhražné výzvy alebo sa vydávajú za súdnych exekútorov. Zavádzajú napríklad dlžníka tým, že je proti nemu vedená exekúcia, hoci sa pohľadávka vymáha len mimosúdne,“ konštatuje Martin Musil.

ASINS sa od takýchto praktík dištancuje a preto veriteľom odporúča všímať si, na aké spoločnosti pohľadávky postúpia. Martin Musil zhŕňa niekoľko bodov z praxe ako môžete odlíšiť serióznu inkasnú spoločnosť od tej menej serióznej:

  • Seriózne inkasné spoločnosti určite nesľubujú a negarantujú, že vymôžu akúkoľvek pohľadávku.
  • Nepožadujú zálohové platby za vymáhanie.
  • Pred začatím inkasného procesu analyzujú vymožiteľnosť pohľadávok a ich kvalite prispôsobia výšku provízie. Táto sa pohybuje zvyčajne v od jednotiek percent po cca 20 % z vymoženej sumy.
  • Za žiadnych okolností sa nevydávajú za exekútorov, advokátov, konkurzných správcov, notárov, políciu či iné osoby s činnosťou jasne vymedzenou zákonom.
  • Nekontaktujú dlžníka mimo času určeného právnymi predpismi a ich kontakt s dlžníkom je vždy v primeranej intenzite.
  • Neúčtujú dlžníkom žiadne poplatky, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi a ani nezvyšujú dlžnú čiastku v neprimeranej výške.
  • Seriózne spoločnosti spracúvajú získané informácie plne v súlade s právnymi predpismi a nariadeniami na ochranu osobných údajov a dát.

K ďalším znakom môže patriť aj zdôrazňovanie fyzického prístupu (fotografie silných či agresívnych mužov) či vyvolávanie negatívnych emócií ako strachu alebo ohrozenia.