Press room

  • Chcete vedieť viac zo sveta pohľadávok?
  • Nenašli ste, čo ste hľadali?
  • Máte záujem o informácie,
    či rozhovor?

Tlačové správy

Oddlženie na úkor ostatných občanov kryje štát
24.01.2023

Oddlženie na úkor ostatných občanov kryje štát

Koncom roka sa mnohí z nás ohliadli za uplynulým obdobím. A mysleli na staré známe – staré dlhy v starom roku. Ľudia kedysi naozaj poctivo d...

15.12.2022

Návrhy asociácií na zefektívnenie procesu oddlženia a zastavenie jeho zneužívania

Asociácia slovenských inkasných agentúr, Slovenská banková asociácia a Asociácia leasingových spoločností SR sa rozhodli upozorniť ministra spravodlivosti na praktické problémy oddlženia fyzických osôb a exekúcií. Aktuálna úprava podľa asociácií priam nabáda k zneužívaniu oddlženia a znižuje vymožiteľnosť práva. Až 97 % oddlžení je ukončených bez akejkoľvek úhrady veriteľom. Tento stav s...

17.10.2022

Život po oddlžení – tŕnistá cesta k novým úverom

Už 5 rokov platia benevolentné pravidlá pre oddlženie fyzických osôb, čo podľa štatistík spôsobilo nárast počtu oddlžení. Podľa aktuálnych pravidiel už bolo oddlžených viac ako 50 tisíc občanov. Medzi oddlženými sú však aj jednotlivci, ktorí by dokázali svoje dlhy uhradiť, ale zneužívajú inštitút oddlženia. Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) upozorňuje na to, že verejnosť má...

26.09.2022

Problém s dlhmi nie je neriešiteľný problém

Zmena nákupných zvyklostí je pri zvýšených výdavkoch pochopiteľná. V centre pozornosti sú pred blížiacou sa zimou nielen ceny energií, ale aj rast cien potravín a bývania. Tí, ktorí splácajú dlhy, majú o starosť navyše a sú ešte zraniteľnejší. Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) preto pripomína, že v tejto situácii je dôležité nepodľahnúť zdanlivo rýchlemu vyriešeniu neuhrade...

16.08.2022

Rast cien spôsobí problémy so splácaním dlhov

Slovenské domácnosti zažívajú finančne náročné časy. Na jednej strane je to predovšetkým najvyššia inflácia od roku 2000. Na druhej strane rast miezd či valorizácia dôchodkov reagujú na rast cien s oneskorením. Výsledkom je, že ľuďom na konci mesiaca ostáva čoraz menej peňazí a niektorí už potrebovali siahnuť na finančné rezervy. Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) očakáva, ž...

30.06.2022

Väčšina Slovákov s exekučnou amnestiou nesúhlasí!

Politické strany chcú v tomto období zatlačiť na ministerku spravodlivosti, aby pripravila potrebnú legislatívu ohľadom zavedenia exekučnej amnestie. Podľa Asociácie slovenských inkasných agentúr však pre Slovákov téma exekučnej amnestie vôbec nie je taká naliehavá, ako sa prezentuje a verejnosti sú viac podsúvané mýty, ako fakty o tomto opatrení. Reálne pomôže len úzkej skupine ľudí a n...

12.06.2022

Potvrdené! Štát je voči dlžníkom benevolentný, nesplácajú svoje záväzky a nikomu to neprekáža

Finančné riadenie Centra právnej pomoci má nedostatky, Ministerstvo financií SR na to upozornila Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS). Koncom minulého roka centrum evidovalo pohľadávky od oddlžených dlžníkov v hodnote vyše 11 miliónov eur a Úrad vládneho auditu SR po kontrole dokonca udelil Centru právnej pomoci pokutu za nevyužívanie právnych prostriedkov na vymoženie splatný...

12.05.2022

ASINS predstavila Ministerstvu spravodlivosti SR návrhy, ktoré by zefektívnili proces oddlženia a zastavili jeho zneužívanie

Asociácia slovenských inkasných agentúr už od roku 2019 upozorňuje na medzery v  pravidlách oddlženia fyzických osôb. Súčasné podmienky mnohí občania zneužívajú a dopláca na to aj široká verejnosť. Aj tieto postrehy odzneli na stretnutí členov ASINS so zástupcami Ministerstva spravodlivosti SR. Asociácia zároveň predstavila ministerstvu návrhy na zmeny, ktoré by prispeli k adresnejšiemu ...

11.04.2022

Pravidlá oddlženia mnohí dlžníci zneužívajú, štát im necháva priestor na špekulácie

Pred vyše piatimi rokmi nadobudli účinnosť nové pravidlá, ktorými sa stal osobný bankrot dostupnejším. Mal umožniť dlžníkom dostať sa z dlhovej pasce. Podľa analýzy spoločnosti CRIF SK v marci zbankrotovalo 843 občanov. Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) opätovne upozorňuje na to, že súčasné pravidlá oddlžovania majú medzery a na tento stav doplácajú všetci občania....

17.03.2022

3 tipy ako prežiť s dlhmi aj v krízových časoch

Po dvoch rokoch pandemických obmedzení sa treba vyrovnať s ďalšou nepriaznivou situáciou. Ľudí už teraz trápi rastúca inflácia a do našich peňaženiek už čoskoro siahneme hlbšie aj pre globálne dôsledky vojnového konfliktu na Ukrajine. Niektoré domácnosti či podnikatelia sa pre nedostatok financií nevyhnú ďalším pôžičkám. Aby predišli potenciálnym ťažkostiam, Asociácia slovenských inkasný...

15.02.2022

S dlhmi si Slováci vedia poradiť, mnohí sa im doteraz vyhli

Slováci pociťujú na svojich peňaženkách dopady pandémie a zvyšovanie cien – tretina obyvateľov deklaruje, že je zadlžená, ale svoje finančné záväzky dokáže riadne splácať. Osobným bankrotom prechádzajú väčšinou ľudia s nízkymi príjmami a nedostatočnou finančnou gramotnosťou. Aj také sú zistenia prieskumu verejnej mienky ,,Názory obyvateľov SR na tému dlhy a oddlženie“, ktorý pre Asociáci...

20.10.2021

Navrhovaná úprava rozsahu zrážok zo mzdy v exekučnom konaní bude mať za následok ešte výraznejšie poškodenie veriteľov, ale aj dlžníkov

Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) má vážne výhrady k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. (Nariadenie) o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov....

29.09.2021

Všimlo si Ministerstvo spravodlivosti varovné signály v súvislosti s oddlžovaním? Dlhy voči štátu sa vyšplhali do závratných výšok

Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) uskutočnila analýzu oddlžených osôb na Slovensku a zachytila varovné signály. Okrem iného stúpa počet oddlžených, ktorí majú záväzky voči štátnym inštitúciám. Súčasne nastavené pravidlá oddlženia spôsobujú výpadky príjmov verejného rozpočtu....

25.05.2021

Odvetvie správy pohľadávok potvrdilo svoju stabilitu aj v krízovom období. Veritelia v segmente B2B pritvrdili

Pokles celkového počtu aj objemu spracovaných pohľadávok...