Nový člen asins - McGrath & Arthur s.r.o.

Nový člen asins - McGrath & Arthur s.r.o.

23.7.2018

Inkasná agentúra McGrath & Arthur s.r.o. je súčasťou obchodnej skupiny McGrath & Arthur® (MCGA), založenej v roku 2005 na Slovensku, ktorá je aktuálne etablovaná už v 9 krajinách sveta (www.mcga.sk).

MCGA sa sústreďuje na poskytovanie profesionálnych riešení v oblasti správy a inkasa pohľadávok, komplexných právnych služieb a vedenia účtovníctva, miezd a personalistiky. Svojim obchodným zameraním tak poskytuje svojim B2B aj B2C klientom vysoko efektívnu synergiu služieb.

V oblasti správy a inkasa pohľadávok je McGrath & Arthur s.r.o. pre svojich klientov nielen oceňovaným obchodným partnerom, ale aj garantom dodržiavania platnej legislatívy, pravidiel poctivého obchodného styku a všeobecne rešpektovaných hodnôt spoločnosti.

McGrath & Arthur s.r.o., Partizánska 2, 811 03 Bratislava

Mgr. Branislav Juráš, konateľ spoločnosti

Tel: +421 2 5464 1851

juras@mcga.sk

www.mcga.sk