Kontakty

  • Máte záujem o informácie, či rozhovor?
  • Máte záujem o členstvo?
  • Želáte si konzultovať váš prípad?
  • Máte sťažnosť?

ASINS / Základné údaje

Asociácia slovenských inkasných spoločností / skrátene ASINS
Prievozská 2, 821 09 Bratislava

IČO: 45732736 / DIČ: 2023473188
ASINS na LinkedIn
info@asins.sk

 

Kontakty na členov

  Martin Musil
, prezident ASINS
martin.musil@asins.sk
  Pavol Jakubov
, viceprezident ASINS
pavol.jakubov@asins.sk
  Peter Dvornák
, viceprezident ASINS
peter.dvornak@asins.sk

Hľadáte pomoc?

Máte problém s pohľadávkou / záväzkom?

Chcete konzultovať váš prípad?

Máte sťažnosť?

ASINS zastrešuje najrelevantnejších hráčov trhu správy pohľadávok na Slovensku. Definujeme trhu inkasa pohľadávok nové smerovanie. Inkaso už viac nie je o vymáhaní, ale naopak. Nevyhnutnou súčasťou je snaha o objektívne posúdenie situácie ako na strane dlžníka, tak aj na strane veriteľa. Všetci naši členovia sú viazaní Etickým kódexom ASINS.

V prípade, že potrebujete poradiť ako postupovať vo vašom prípade, máte možnosť využiť našu bezplatnú konzultáciu prostredníctvom emailu. Či už ste veriteľ alebo dlžník, radi sa pozrieme na vašu situáciu. V prípade, že sa bude jednať o sťažnosť na niektorého z našich členov, budeme striktne postupovať podľa našich Stanov.