6. marca 2019 zasadalo Valné zhromaždenie asins

6. marca 2019 zasadalo Valné zhromaždenie asins

Záujmové združenie právnických osôb Asociácia slovenských inkasných spoločností zasadalo 6. marca na svojom riadnom Valnom zhromaždení. Medzi jej závery patrí:

  1. Prijatie nového člena asins DPS financial consulting, s.r.o.
  2. Zvolenie nového prezidenta Martina Musila a viceprezidenta Pavla Jakubova
  3. Prehľad hospodárenia za prvý štvrťrok 2019
  4. Pokračovanie začatej úspešnej komunikácie s médiami na tému zneužitia inštitútu Osobného bankrotu na Slovensku a o Exekučnej amnestii ako hazardu v slovenskej ekonomike - najmä do budúcnosti
  5. Plány asins na 2. štvrťrok 2019 - nadviazať užšiu komunikáciu s tvorcami legislatívy
  6. Ďalšie Valné zhromaždenie je naplánované na 13. júna 2019

[gallery size="medium" ids="597,571"]