Asins nadviazala užšie partnerstvo s českou Asociáciou inkasných agentúr (aia)

Asins nadviazala užšie partnerstvo s českou Asociáciou inkasných agentúr (aia)

Prezident Martin Musil a viceprezident Pavol Jakubov navštívili v Prahe českú asociáciu aia. Cieľom stretnutia bolo rokovanie o vzájomnej spolupráci.

Report z FENCA

Keďže slovenská asins i česká aiacz sú členmi FENCA (Federation of European National Collection Associations, Európska federácia národných asociácií inkasných agentúr) Radek Lastovička, ktorý zastupoval obe asociácie, informoval o aktuálnom dianí.  I na európskej pôde sa totiž maximalizuje ochrana dlžníka, pričom záujmy veriteľov sú často opomínané. FENCA ako jediná profesná organizácia na strane veriteľov dokázala tri dni pred termínom schvaľovania v Europarlamente tejto poslaneckej inciatívy zareagovať a odsunúť schvaľovanie na obdobie po európskych voľbách.

Spolupráca asins s českou Asociáciou inkasných agentúr a prerokované témy

- celoeurópske spoločné témy, preklady, konzultácie tém, spoločné vyjadrenia by mohli byť spoločne koordinované

- podujatie Fórum veriteľov 17. Októbra 2019 – záujem asins o spoluprácu, rozhovory o spoločnom česko-slovenskom fóre

- účasť asins na akcii SmithNovak

- spustenie prvého ročníku prieskumu slovenského trhu, záujem asins o českú metodiku prieskumu, dôležitosť nezávislosti prieskumnej agentúry alebo spoločnosti