Asins – poradný hlas na inkasnom trhu

Asins – poradný hlas na inkasnom trhu

Asociácia slovenských inkasných spoločností asins má novozvoleného prezidenta Ing. Ivana Kocmánka a viceprezidenta Ing. Martina Musila. Pribudli i širšie ambície viac komunikovať s verejnosťou a tvorcami legislatívy.

P. Kocmánek, asins má už deväť rokov. Akú úlohu má na trhu?

Dôležitou úlohou asins je predovšetkým zmena vo vnímaní inkasných agentúr verejnosťou, firmami a štátom. Inkasné agentúry sú rovnako dôveryhodné, ako banky alebo poisťovne. Sú neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky spoločnosti a stoja medzi spotrebiteľom, veriteľom, advokátmi a exekútormi.    

prezident

Aké ambície má asins smerom k občanovi, spoločnostiam a aj štátu?

Napriek tomu, že komunikujeme mesačne s desiatkami tisíc osôb, zistili sme, že finančná gramotnosť je u mnohých osôb stále veľmi nízka. A na to je tu asins. Nezaplatiť účet a stať sa dlžníkom, to môže stretnúť naozaj každého. Aké mám práva? Aké sú postupy? Čo mi hrozí? Ako túto situáciu vyriešiť? To sú základné otázky, ktoré by mal poznať skutočne každý. Asociácia dbá o dodržiavanie etického kódexu a každý sa môže na asins obrátiť so sťažnosťou alebo podnetom pri postupe vymáhania. (e-mail: asins@asins.sk)

Asociácii ide o kultiváciu komunikácie s neplatiacimi zákazníkmi a odfiltrovanie nesolídnych firiem a osôb, ktoré v tomto odbore pôsobia. 

Čo vnímate ako najväčší inkasný problém na slovenskom trhu?

Najväčší problém sú práve tie legislatívne zmeny. Je to určitá neistota pre veriteľov a je otázka, či to je dostatočná pomocná ruka pre dlžníkov. Pre odbornú verejnosť, veriteľov, firmy a štát by sme mali byť totiž poradným hlasom. Sme denne v kontakte s dlžníkmi a poznáme dôvody ľudí v problémoch. Pri tvorbe legislatívy môžeme teda výrazne pomôcť hľadať optimálne riešenia.

Každá strana má svoje záujmy, ktoré stoja spravidla proti sebe. Najsť optimálne riešenie nie je ľahké a odráža sa to na súčasnom stave legislatívy. Problém s prílišným zadĺžením fyzických osôb kulminoval na Slovensku do značných rozmerov. I napriek tomu, že ekonomika v celej Európe je teraz na vzostupe, počet osôb, ktoré vyhlásili osobný bankrot sa výrazne zvýšil v prvých siedmych mesiacoch tohto roku. Minulý rok bolo začatých 5200 osobných bankrotov, v roku 2018 už viac než 7600. Počty začatých exekúcií kulminovali v rokoch 2012 a 2013, od tej doby zaznamenávame pokles z 600 000 na 400 000 začatých exekúcií ročne. Znamená to, že dlžníci sa snažia svoje problémy s dlhmi riešiť, že čiastkové legislatívne zmeny túto situáciu ovplyvňujú, ale bez vyváženého legislatívneho a ekonomického konceptu pri budúcej ekonomickej kríze môže do dlhovej pasce spadnúť veľké množstvo osôb a firiem, čo môže spôsobiť značné celospoločenské škody.

Viac informácií o asins.sk

VIDEO: Rozhovor s novým prezidentom asins Ing. Ivanom Kocmánkom

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=mJlbxlsB3rc