ASINS radí: Ako sa nedostať do problémov so splátkami hypotéky - 5+1 rada k refixáciám hypoték

ASINS radí: Ako sa nedostať do problémov  so splátkami hypotéky - 5+1 rada k refixáciám hypoték

Asociácia slovenských inkasných spoločností v záujme zvyšovania finančnej gramotnosti prináša niekoľko rád ako sa vyhnúť starostiam pri splácaní úverov alebo iných podlžností. Úvodná rada je vždy rovnaká, ale zásadná. V prípade, že sa dlžník dostane do problémov pri splácaní svojich záväzkov, kľúčová je komunikácia s veriteľom. ASINS odporúča aktívne komunikovať s bankou, inkasnou spoločnosťou alebo akýmkoľvek iným veriteľom a smerovať k vyriešeniu problému. Samozrejme v ideálnej situácii je dobré problémom predchádzať.

1. Pripravte sa na novú splátku – mentálne aj finančne.

Začnite si simulovať vyššie splátky. Netreba hneď, stačí postupne. Ideálne je, ak sa privyknutie na novú úroveň stihne počas zostávajúceho času do konca fixácie. Napríklad prvý mesiac si odložte 10 eur, druhý mesiac 20 eur a tak ďalej. Výhodou umelého zvyšovania výdavkov je postupné privykanie si na novú výšku splátky a zároveň vytváranie finančnej rezervy. Nie je nevyhnutné za každých okolností dodržať zvyšovanie. Počas simulácie sa dá poľaviť a dokonca aj siahnuť na rezervu. No neskôr takéto niečo možné nebude a omeškanie v splátke vyvolá problémy. Minimálne to bude poplatok za upomienku. Preto je dobré, ak simuláciu splácania budete brať poctivo.

2. Začnite budovať finančný vankúš

Každý dlžník je pred načerpaním hypotéky testovaný na schopnosť splácať ju. Testuje sa to na splátke pri vyššej úrokovej miere. V podstate každý dlžník, ktorému končí fixácia úrokovej sadzby v dohľadnej dobe, je schopný splácať viac ako spláca. Preto netreba otáľať a začať odkladať „strestest splátku“, čo je splátka hypotéky so zvýšenou úrokovou mierou o 2 %. Simulácia splácania tejto výšky splátky nemá mať vplyv na životnú úroveň dlžníka.

3. Hľadajte úspory vo výdavkoch

Ak sa obávate, že po skončení fixácie a následnom zvýšení úrokovej sadzby bude problém udržať si súčasnú životnú úroveň, nečakajte na šokovú terapiu. Začnite sa prispôsobovať už dnes. Hľadajte úspory najprv v spotrebe energie, potom v doprave a spotrebnom správaní. Plytvanie, napríklad aj v potravinách, sú výdavky, ktoré taktiež nepotrebuje mať.

4. Nepoľavujte v hľadaní úspor

Využívanie pravidelných služieb, medzi ktoré patrí paušál, bankový účet či členské v kluboch môžete podrobiť kontrole: naozaj ich využívate naplno? Poobzerajte sa, či sa rovnaká služba nedá získať lacnejšie, prípadne až zadarmo. Zadarmo môžete mať napríklad bankový účet (ak ste sa pri podpise hypotéky nezaviazali ostať v banke a využívať jej služby). Bez poplatku je ho možné mať po splnení podmienok, prípadne po zmene banky. Paušály mobilných operátorov sú neraz predimenzované a človeku stačí aj lacnejší balík, prípadne podľa spôsobu využívania telefónu aj predplatená karta. Mesačný poplatok za vstup na športovisko, na ktoré nechodíte, je skutočné plytvanie. Zrušte ho. Jednorazové vstupy, prípadne predplatné na počet vstupov je v takom prípade výhodnejšie.

5. Nepodľahnite panike

Priemerná úroková sadzba hypoték je pri viacročných dlžníkoch na úrovni približne 1,5 %. Z ekonomického pohľadu je hlúposť zbavovať sa takto lacného dlhu, obzvlášť, ak sadzba má byť fixovaná ešte dlhé obdobie. Ak sa fixácia má ukončiť v priebehu nasledujúcich mesiacoch, nechajte si vypracovať ponuku od banky. Tá vám bude platiť 6 a v niektorých bankách až 12 mesiacov. Zabezpečíte si tak výšku úrokovej sadzby a v momente refixácie sa rozhodnete, či využijete už vypracovanú alebo v danom čase aktuálnu ponuku banky. Strašenie dlžníkov politikmi, že sa mesačná splátka zvýši o stovky eur, je nepravdivá. Pri súčasných sadzbách a zostatkoch úverov k takémuto scenáru nedôjde. Už aj preto, že za roky splácania sa podiel splátky na príjme znížil. V individuálnych prípadoch, keď sa dlžník skutočne dostane do finančných problémov, mu navyše banka môže vyjsť v ústrety v podobe úpravy splátkového plánu – upraví mu splatnosť úveru a zníži tým splátku, prípadne sa môže dohodnúť na dočasnom znížení splátky až na úroveň úrokov.