ASINS reaguje na články uverejnené na Internete a v tlači v dňoch 16. a 17.6.2021

ASINS reaguje na články uverejnené na Internete a v tlači v dňoch 16. a 17.6.2021

1.     V spomínaných článkoch sa píše: „Ľuďom sa vyhrážajú sporní vymáhači...“

Bratislava, 18.06.2021: Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) reprezentuje odvetvie správy pohľadávok na Slovensku. Hoci je vymáhanie a správa pohľadávok ešte stále vnímaná ako niečo negatívne, jedná sa o oblasť hospodárstva, ktorá je kľúčovou pre jeho stabilitu a udržateľný rast. Bez toho, aby podnikatelia dostali včas zaplatené za svoje tovary a služby, nie je možné, aby akákoľvek krajina prosperovala.

V prípade, že vznikne dlh a veriteľ nedokáže sám získať úhradu, má možnosť obrátiť sa na profesionálov, buď advokátov alebo profesionálne inkasné spoločnosti. Inkasné agentúry majú dlhoročné skúsenosti a poznajú rôzne typy dlžníkov. Správa pohľadávok, alebo ak chcete vymáhanie, má viac ako storočnú tradíciu. Vo vyspelých ekonomikách je prirodzenou súčasťou obchodného cyklus spoločností.

Inkasné spoločnosti kontaktujú výlučne osoby, ktoré vytvorili dlh

Znamená to, že komunikujeme výhradne s dlžníkmi, ktorí z istého dôvodu nezaplatili za produkt alebo službu, ktoré obdržali. Informujeme ich, že záväzok je potrebné uhradiť. Našou úlohou je pomôcť obom stranám: klientovi - veriteľovi, aby dostal zaplatené za to, čo dodal, ale tiež zákazníkovi - dlžníkovi, aby sa mohol dostať zo svojich dlhov. Pre mnohých je to nový štart do života. Cieľom nie je ľudí zničiť, ale pomôcť im. Chceme pomôcť obom stranám.

Na začiatku všetkého teda stojí skutočnosť, že niekto nezaplatil za produkt alebo službu

Veľké spoločnosti napr. telekomunikační operátori, či vodárenské spoločnosti, majú tisíce dlžníkov, ktorí z najrôznejších dôvodov neuhradili svoj účet. Ruku na srdce, vám sa ešte nikdy nestalo, že by ste v návale povinností zabudli uhradiť napr. faktúru za mobil? Ak nie, tak patríte k veľmi malej skupine ľudí.

Pre veľkých hráčov sa inkasné spoločnosti takto stávajú kľúčovým partnerom. Najväčší podiel všetkých dlžníkov, o ktorých sa staráme v inkasných agentúrach, sú tzv. zámerní neplatiči. Najmenší podiel tvoria ľudia, ktorí majú veľmi nízky príjem, sú odkázaní na podporné dávky alebo takí, ktorí sú skutočne na kraji spoločnosti.

prípadne reaguje príliš emotívne. Obzvlášť to vie byť náročné, ak sa tak stalo kvôli ťažkej rane osudu napr. strate partnera, zamestnania, či vážnym zdravotným komplikáciám. Veľmi nepríjemné je tiež, ak niekomu napr. ukradli auto, ktoré on musí ešte niekoľko rokov splácať. Veritelia to dokážu pochopiť a majú súcit, no nenesú zodpovednosť za situáciu ich zákazníka.

 

Ak vymáhaný záväzok považujete za neoprávnený, informujte o tom

Vždy sa prípad preverí, a keď sa neopodstatnenosť potvrdí, inkasná činnosť sa zastaví. A ak pôvodný alebo nový veriteľ potvrdí svoj nárok na úhradu, potom nasledujú dve možnosti:

  • Dlhujúci zákazník môže využiť dlhové poradenstvo a ponúkneme mu obojstranne prijateľné riešenie.
  • Ak dlžník trvá na neoprávnenosti, potom je tu ďalšia možnosť, ktorou je súdne inkaso.

Ak sa vám ozve inkasná agentúra, či už formou listu, sms alebo telefonátom, to najhoršie, čo môžete urobiť je nereagovať. Ak začnete okamžite konať a komunikovať, môžete byť veľmi milo prekvapení ako tisícky iných zákazníkov. Svoj prípad môžete konzultovať aj s predsedníctvom a komisou ASINSu.