ASINS sa stala členom Republikovej únie zamestnávateľov

ASINS sa stala členom Republikovej únie zamestnávateľov

Prezídium Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) schválilo 11. júna 2020 žiadosť Asociácie slovenských inkasných spoločností o kolektívne členstvo v RÚZ. Je to ďalší krok v úsilí Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS) aktívne pracovať na zlepšovaní vymožiteľnosti práva a podnikateľského prostredia v SR.

 

Republiková únia zamestnávateľov sa od svojho vzniku 30. marca 2004 stala najvýznamnejšou a najreprezentatívnejšou organizáciou zastupujúcou záujmy svojich členov a zamestnávateľov na Slovensku. Už viac ako 15 rokov chráni ich podnikateľské práva a slobody, snaží sa zlepšovať podnikateľské prostredie a zabezpečovať rovnosť šancí pre všetkých.