Asins sa stretol so zástupcami NBS

Asins sa stretol so zástupcami NBS

Začiatkom mája sa zástupcovia asins prezident Martin Musil, viceprezident Pavol Jakubov a člen Juraj Balog stretli so zástupcami NBS.

Cieľom stretnutia bolo predstavenie asins a spoločne pomenovať okruhy tém, ktoré by mohli byť predmetom ďalších rokovaní. Asins má úprimný záujem o konštruktívnu diskusiu s NBS a chce spolupracovať na kultivovaní prostredia v oblasti správy pohľadávok.

Asociácia slovenských inkasných spoločností už v apríli tohto roku v publikovanej tlačovej správe pozitívne reagovala na kroky Národnej banky Slovenska. Podľa asins je chvályhodné, že NBS upozorňuje na nekalé praktiky v problematike vymáhania pohľadávok, ktoré asins jednoznačne odmieta.

Z pohľadu asins v oblasti osvety spotrebiteľov významne absentuje podpora zodpovedného správania spotrebiteľov a zdôraznenie dôležitosti riadneho splácania záväzkov. Sme presvedčení, že táto oblasť je dlhodobo zanedbávaná napriek tomu, že je veľmi dôležitá pre normálne fungovanie ekonomiky.