Asociácia slovenských inkasných spoločností asins poukazuje na finančnú gramotnosť - Deň bez dlhov

Asociácia slovenských inkasných spoločností asins poukazuje na finančnú gramotnosť - Deň bez dlhov

Ľuďom, ktorí majú problém so splácaním svojich záväzkov, poradia odborníci na dlhy v obciach Prešovského, Banskobystrického a Košického kraja

Každoročný Deň bez dlhov sa toho roku opäť koná v Českej republike a na Slovensku 15. novembra. Organizátorom celého projektu je spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov. Spoločnosť KRUK znovu nadviazala spoluprácu so starostami piatich slovenských obcí s vysokým podielom zadlžených obyvateľov. V obciach Prešovského, Banskobystrického a Košického kraja sa v stredu 14., vo štvrtok 15. a v stredu 28. novembra otvoria kontaktné miesta, na ktorých sa môžu ľudia zápasiaci so splácaním dlhov zdarma poradiť s odborníkmi, ako riešiť náročnú finančnú situáciu. V priebehu novembra tiež prebehne školenie terénnych sociálnych pracovníkov neziskové organizácie Človek v ohrození na tému finančnej gramotnosti a zmien v legislatíve týkajúcej sa oddlženie ich klientov. Medzi partnerov Dňa bez dlhov patrí Asociácia slovenských inkasných spoločností a spoločnosť LogiCall Slovenská republika. Všetky informácie sú k dispozícii na stránkach www.nasedlhy.sk. Poradenské služby možno využiť tiež na bezplatnej telefónnej linke 0800 333 700.

Medzinárodný Deň bez dlhov začala spoločnosť KRUK organizovať už pred desiatimi rokmi v Poľsku. Postupne sa rozšíril i do Rumunska, Českej republiky a na Slovensko. Na Slovensku sa Deň bez dlhov koná už šiestykrát.

„Na kontaktných miestach v Košiciach, Rimavskej Sobote, Hodejove, Abranovciach a Hosticiach budú pripravení odborníci, ktorí zhodnotia finančnú situáciu zadlžených ľudí s ohľadom na ich príjmy a záväzky, ktoré musia splácať. Výsledkom bude konkrétny plán, ako krok za krokom postupovať, kde obmedziť náklady, ako zohnať ďalší zdroj príjmov alebo ako rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie. Základom je ale vždy komunikácia s veriteľom a realistický pohľad na vlastné finančné možnosti,“hovorí Jana Žaludová, tlačová hovorkyňa spoločnosti KRUK.

Slováci dlžia priemerne 800 eur, priemerná výška dlhu slovenských dlžníkov klesá

Z pravidelných analýz spoločnosti KRUK vyplýva, že priemerná výška dlhu slovenských dlžníkov je takmer 800 eur, zatiaľ čo v roku 2016 bola priemerná výška dlhu 845 eur. Stále platí, že častejšie a viac si požičiavajú muži (52 % dlžníkov s priemerným dlhom 874 eur), zatiaľ čo podiel žien tvorí 48 % dlžníkov s priemerným dlhom vo výške 711 eur.Najviac dlžníkov (21 % z celého Slovenska s priemerným dlhom 675 eur) pochádza z Banskobystrického kraja, kde si zároveň ľudia požičiavajú najmenšie sumy, nasleduje Nitriansky kraj (18 % dlžníkov, priemerný dlh 773 eur) a Košický (14 % dlžníkov, priemerný dlh 746 eur). Najvyššie záväzky majú v priemere dlžníci z Bratislavy (1 019 eur), ktorí tvoria 8 % všetkých slovenských dlžníkov.

„Jednu z najdôležitejších oblastí vnímame finančnú gramotnosť ľudí. Finančnú gramotnosť môžeme rozdeliť na oblasť peňažnú, cenovú a rozpočtovú. Pre každého občana je dôležité vyznať sa v týchto oblastiach a získať zručnosti ako finančne zabezpečiť seba a svoju rodinu v aktuálnych, meniacich sa podmienok trhu. Orientovať sa v problematike peňazí a cien a byť schopný zodpovedne spravovať osobný a rodinný rozpočet. Neoddeliteľnou súčasťou finančnej gramotnosti je i orientácia na trhu práce, znalosť svojich možností a odhad budúceho vývoja,” dopĺňa Ivan Kocmánek, prezident Slovenskej asociácie inkasných spoločností asins a konateľ LogiCall Slovensko.

[gallery columns="4" ids="466,468,469,467"]