Dňa 1.12.2020 sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie ASINS

Dňa 1.12.2020 sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie ASINS

Formovanie legislatívy

Programom VZ bola sumarizácia aktivít v uplynulom roku, dohodnutie ďalších krokov v oblasti podpory legislatívnych zmien a hlasovanie o prijatí nových členov.

ASINS bude aj v roku 2021 aktívne vstupovať do procesu tvorby kvalitnej a efektívnej legislatívy. Daňové a účtovné postupy si nutne vyžadujú úpravu.

Na aktuálnom valnom zhromaždení (VZ) ASINS došlo tiež k prijatiu nových členov. Sekcia Dražby sa tak rozšírila o dvoch nových členov, spoločnosti: Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o. a Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.

Týmto krokom sa ASINS stáva reprezentatívnym zástupcom dražobného odvetvia na Slovensku a svoju pozíciu bude aktívne využívať na zlepšovanie a kultivovanie oblasti dobrovoľných dražieb.

„Združovanie dražobníkov považujeme za veľmi dôležité a potrebné už niekoľko rokov vzhľadom na dlhodobý trend oslabovania vymožiteľnosti práva a zvyšovania ochrany dlžníkov a spotrebiteľov osobitne. Sme radi, že ASINS umožnila vznik takejto platformy. Vnímame to o to pozitívnejšie, že dražobníci si nemusia zakladať osobitný subjekt, ale že vieme spojiť naše sily v rámci už etablovaného a rešpektovaného subjektu, akým ASINS je. Som presvedčený, že ako člen budeme pre asociáciu prínosom. Budeme sa radi podieľať na všetkých aktivitách, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom prispieť k vymožiteľnosti práva na Slovensku. Ponúkame nie len naše skúsenosti, ale aj naše nadšenie.“

Mgr. Štefan Ágh, konateľ Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.

„Na Slovensku je veľa dražobných spoločností. 10 spoločností, medzi ktoré patríme aj my, pokrýva väčšiu časť trhu. V minulosti sa nepodaril založiť Cech dražobných spoločností, preto som rád, že tu máme takúto možnosť spolupracovať v rámci ASINSu. S už existujúcimi členmi v sekcii Dražby máme veľmi dobrú spoluprácu, verím, že v nej budeme vedieť aj takto pokračovať, aby sme vniesli do dražobného života viac čestnosti a zodpovednosti. Je potrebné, aby sa sprísnili podmienky pre vstup do dražobného odvetvia, aby sme dokázali skutočne udržať dobré meno dražobníctva na Slovensku.“

Mgr. Jaroslav Dzurik, Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.