FENCA Member meeting v Amsterdame – jún 2019

FENCA Member meeting v Amsterdame – jún 2019

Asociáciu slovenských inkasných spoločností a Asociaci inkasních agentur Česká republika zastupoval prezident asins Martin Musil. Niekoľko hlavných bodov stretnutia:

 • FENCA ako prvá sektorová inštitúcia v schválila nadnárodný Code of Conduct(CoC) v súlade s GDPR
 • EDPB (Europian Data Protection Board, orgán EÚ) stanovil na Q3 hodnotenie FENCA CoC
 • Nemecký DPA poslal začiatkom júna pripomienky (žiadne zásadné) k FENCA CoC. Na základe tohto je skorý predpoklad akceptovania v prvej krajine.
 • Hodnotenie CoC prebieha aj v Írsku a Belgicku (aby FENCA mala stanoviská od troch národných DPA)
 • Collection biznis je prvý sektor kde prebieha CoC approval
 • Vznik externého monitoringu - firma SCOPE, certifikovaná od EDPB
 • NPL directive
 • zastavenie NPL directive pred voľbami - zmeny v prospech ochrany spotrebiteľa, rušili zmysel direktívy
 • Europian NPL platforma
 • celoeurópska/medzinárodná platforma pre kreditné inštitúcie, kupujúcich, správcov ako aj poradcov
 • FENCA zakladajúci člen
 • Vznik Legal affairs committee

  • poradný orgán pre board FENCA
  • možnosť participovať jednotlivých členov národných asociácií
  •  FENCA kongres 25.-27. Septembra - Lisabon, Portugalsko

 • FENCA survey - bude prebiehať aj tento rok