FENCA prijala európsky kódex nakladania s osobnými údajmi

FENCA prijala európsky kódex nakladania s osobnými údajmi

Valné zhromaždenie FENCA (Federation of European National Collection Associations, Európskej federácie národných asociácií inkasných agentúr) na svojom zasadaní 26. Októbra v Štrasburgu prijala Code of Conduct (CoC) – vykonávacie pravidlá General Data Protection Regulation (GDPR) pre sektor inkasa pohľadávok. FENCA sa tak stala jednym z prvých obchodných zoskupení, ktoré pripravilo kódex odvetvia, ako odporúča článok 40 GDPR.

„FENCA kódex je štandardom práce s osobnými údajmi pri inkase pohľadávok, ktorému sa podľa môjho názoru budú prispôsobovať nielen inkasné agentúry, ale i všetci veritelia,“ uvítal prijatie kódexu Radek Laštovička, prezident AIA, ktorý na Valnom zhromaždení zastupoval aj náš asins.

„Je to pre FENCA fantastický úspech, že sa celý jeden sektor finančných služieb dohodl na podrobných pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré dokazujú dodržiavanie GDPR a tým i ochranu práv a záujmov spotrebiteľov a firiem v celej Európe,“ neskrýval svoje nadšenie Leigh Berkley, vicepresident FENCA a vedúci celého projektu.

Po prerokovaní kódexu s jednotlivými národnými úradmi na ochranu osobných údajov sa bude môcť FENCA pustiť do oficiálneho procesu prijatia Code of Conduct zo strany Európskej rady pre ochranu osobných údajov.

„V súčasnosti môžu byť odborníci zo segmentu inkasných služieb na svoj odbor oprávnene hrdí. Žiadna iná finančná služba sa ani vzdialene nepiblížila paneurópskej zhode nad niečim tak významným, ako je nakladanie s osobnými údajmi,“ doplnil Radek Laštovička.