Intrum Justitia posilňuje svoje trhové postavenie v Českej republike a na Slovensku

Intrum Justitia posilňuje svoje trhové postavenie v Českej republike a na Slovensku

Spoločnosť Intrum Justitia AB získala spoločnosť Profidebt s.r.o., spoločnosť, ktorá je lídrom na trhu v oblasti odkupovania pohľadávok v Českej republike, za cenu približne 31 mil. eur.

Aktíva spoločnosti Profidebt predstavujú najmä diverzifikované portfólio pohľadávok, ktoré vyplývajú z investícií realizovaných v priebehu niekoľkých rokov, od mnohých predávajúcich v rozličných odvetviach. Spoločnosť má okolo 70 zamestnancov, ktorí sa podieľajú hlavne na inkase portfólia odkúpených pohľadávok a má aj menšie oddelenie poskytujúce služby v oblasti správy pohľadávok (CMS) pre externých klientov.

Profidebt tiež riadi zmluvy týkajúce sa kontinuálneho odkúpenia pohľadávok. V roku 2014 sa spoločnosť Profidebt spojí s českým oddelením spoločnosti Intrum Justitia, ktoré má okolo 30 zamestnancov a zameriava sa najmä na služby v oblasti správy pohľadávok (CMS).

„Akvizíciou spoločnosti Profidebt významne posilníme naše postavenie na trhu v Českej republike. Získame prístup k diverzifikovanému portfóliu pohľadávok, k zmluvám týkajúcich sa odkúpenia pohľadávok ako aj cenných platobných údajov, čo posilní našu činnosť v oblasti odkupovania pohľadávok a v oblasti služieb správy pohľadávok (CMS),” hovorí Lars Wollung, prezident a výkonný riaditeľ Intrum Justitia AB.

Celé portfólio bolo analyzované a posúdené v súlade s bežnými zásadami Intrum Justitia a požiadavkami spoločnosti na návratnosť. Akvizícia bude konsolidovaná od februára 2014.

Na Slovensku ide o posilnenie postavenia na trhu pohľadávok prevzatím vlastníctva portfólií, ktoré za posledné roky spoločnosť Profidebt Slovakia, s.r.o. nakúpila.

Itrum Justitia je vedúcou európskou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti služieb správy pohľadávok a ponúka komplexné služby správy pohľadávok vrátane odkupovania pohľadávok s cieľom významne zlepšiť cash flow klientov a dlhodobú ziskovosť. Spoločnosť bola založená v roku 1923, Intrum Justitia má približne 3 500 zamestnancov na 20 trhoch. Konsolidované výnosy dosiahli v roku 2012 približne 4,1 miliardy SEK. Intrum Justitia AB je uvádzaná na štokholmskej burze cenných NASDAQ OMX od roku 2002. Ak máte záujem získať viac informácií, prosíme, navštívte stránku www.intrum.sk