Najnebezpečnejší dlh je taký, ktorý dlžník ignoruje

Najnebezpečnejší dlh je taký, ktorý dlžník ignoruje

Podľa prieskumov sa finančná situácia Slovákov dlhodobo zhoršuje, mnohí nemajú vytvorené žiadne finančné rezervy a sú nútení zadlžiť sa. Nemusia to byť však veľké úvery, aj z najmenšieho dlhu sa môže stať veľký problém. Pokiaľ dlžník pred svojimi finančnými záväzkami zatvorí oči a prestane komunikovať s veriteľom, situácia sa mu rýchlo vymkne spod kontroly. Veriteľ môže vyvolať súdne konanie a vymáhať dlh, čo neraz vedie k vysokým pokutám a sankciám. Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) preto každému dôrazne odporúča nevyhýbať sa splácaniu dlhov a hlavne komunikovať s veriteľmi.

Tlačová správa, Bratislava, 28. februára

Analytici upozorňujú na to, že dlhy Slovákov vlani stúpli najrýchlejšie za posledné roky. Závažnejšia je však skutočnosť, že úvery nedokážu splácať a snažia sa hľadať spôsoby, ako sa dlhom vyhnúť, často ich doslova ignorujú.

,,Je to veľká chyba. Aj z najmenšieho dlhu sa môže stať dlh najnebezpečnejší. Ignorovať dlh je riskantné a má to v každom prípade finančné dôsledky. Dôrazne každému odporúčame, aby svoje dlhy riešil čo najskôr, aby komunikoval s veriteľom a vyhol sa možným problémom v budúcnosti. Napríklad už len znehodnoteniu svojej úverovej histórie,“ hovorí Martin Musil, prezident Asociácie slovenských inkasných agentúr (ASINS).

Kreditné spoločnosti a banky využívajú informácie o úverovej histórii na posúdenie bonity dlžníka pri rozhodovaní o poskytnutí úveru. Ak má dlžník zlé záznamy o splácaní dlhov, je menej pravdepodobné, že v budúcnosti úver získa.

Dlh sa zatajiť alebo ututlať nedá

Je fakt, že isté obdobie sa dá vyhýbať plateniu dlhov, ale takéto správanie každého dlžníka dobehne.

,,Čím dlhšie dlh neplatíme, tým je pre nás drahší. V priemere platí, že ak sa človek vyhýba plateniu svojich dlhov, tak najneskôr do 2 – 3 rokov sa ocitne na súde a následne na exekúcii,“ vysvetľuje Martin Musil.

Štandardne je človek upozornený prvýkrát tesne po splatnosti dlhu (v časovom horizonte do jedného týždňa), často SMS správou alebo následne telefonátom prebieha tzv. soft vymáhanie počas prvého mesiaca.

,,Následne je človek opäť kontaktovaný, či už písomne, telefonicky alebo SMS správou zhruba do 90 dní po splatnosti. V tomto období už môže byť odovzdaná pohľadávka aj inkasnej agentúre. Ak človek ani napriek tomu nezaplatí, tak potom už nasleduje súdne konanie,“ doplnil Pavol Jakubov, viceprezident ASINS.


Za upomienky síce dlžník neplatí (aj keď v zmysle zákona je od neho možné požadovať skutočné vynaložené náklady), dlžníkovi sa však v prípade neplatenia zvyšuje pohľadávka o úroky z omeškania a v prípade súdneho konania o súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia a neskôr v exekúcii aj odmena exekútora. Práve táto položka predstavuje podľa ASINS najväčšie navýšenie finančného záväzku a preto asociácia odporúča uhradiť dlhy ešte pred súdnym konaním.