Nekupujme darčeky na úver, vráťme sa radšej k duchovnej podstate Vianoc

Nekupujme darčeky na úver, vráťme sa radšej k duchovnej podstate Vianoc

Čoskoro sa dočkáme najkrajších a najštedrejších sviatkov roka. Ľudia už intenzívne premýšľajú o tom, čím a ako obdarovať svojich blízkych, lenže nie všetci majú na vianočné prekvapenia finančné zdroje. Preto mnohí využijú ponuku obchodníkov, ktorí predajú tovar na splátky alebo si zoberú spotrebné úvery. Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) však každému odporúča, aby si takéto zadlženie dobre premyslel. Zdôrazňuje, že úplne najhoršie, čo môžu ľudia v dnešnej situácii urobiť, je to, ak financujú staré dlhy novým úverom.

Tlačová správa, Bratislava, 25. november 2022

Už ste nakúpili prvé vianočné darčeky? Alebo je zoznam želaní vašich detí taký dlhý, že ani neviete, ako ich splniť? Pred Vianocami podľa zistení Národnej banky Slovenska tradične stúpa počet poskytnutých spotrebných úverov a pôžičiek, ktoré sú pre mnoho domácností najrýchlejšou cestou k peniazom.

,,Z pohľadu finančnej disciplíny prichádza naozaj najťažšie obdobie. Koniec roka má byť o bilancovaní, no možnosť nadhodnotiť svoje výsledky prostredníctvom pôžičiek je tu a je jednoduchá. Nový rok tak môže byť spojený s finančným prebudením a nepríjemným precitnutím vo vlastné platobné možnosti,“ konštatuje Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Mnohí finanční poradcovia preto odrádzajú ľudí od úverov určených na financovanie vianočných darčekov.

,,Nepremyslené podlžnosti vedú k finančným problémom. Ak sa riešia komunikáciou a nie ďalším zadlžovaním, dá sa ich zbaviť. Veriteľ síce peniaze požičiava, no netoleruje omeškania v splácaní. Zriedka sa snaží sám vymôcť podlžnosť, väčšinou svoju pohľadávku voči dlžníkovi postúpi tretej strane – inkasnej spoločnosti,“ dodáva Pavel Škriniar.

Vo všeobecnosti sa podľa ekonóma domácnosti zadlžujú všade všade na svete. Nie je krajina, ktorá by sa hrdila domácnosťami bez dlhu. No napriek celosvetovým štatistikám je ťažké určiť, v akej miere je zadlženosť ešte dobrá a odkedy zlá. Podlžnosti samotné nie sú problémom, ak sa priebežne splácajú a zároveň zásadne nezaťažujú rodinný rozpočet. Bezproblémové splácanie sa však môže zmeniť na problémové, ak sa zníži príjem či zvýšia ostatné výdavky. Práve inflácia znížila disponibilný príjem a januárové účty za energie môžu byť dôvodom vzniku omeškaní v splátkach dlhov či faktúr. Ohrozené sú viaceré skupiny obyvateľstva, aj keď pri nich nie je dôležitá výška príjmu. Dôležitejšie sú výdavky, ich zloženie a pomer k príjmu.

Staré dlhy nefinancujte novým úverom

Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) už zaznamenala, že počet ľudí, ktorí reálne nevedia splácať svoje dlhy v posledných mesiacoch narastá.

,,Nárast dlhov v omeškaní je zatiaľ stále mierny, stále je to v nízkych jednotkách percent. Zároveň však začínajú postupne pribúdať ľudia, ktorí majú dohodnuté splátkové kalendáre a kým predtým splácali, teraz splácať už prestávajú,” hovorí Martin Musil, prezident ASINS.

Budúci rok môže byť preto rokom zvýšených dlhov i exekúcií.

,,Ak dlžníci prestanú splácať svoje dlhy, tak tie len narastajú.  Hlavne v nízkopríjmových skupinách to môže spôsobiť nabaľovanie problému, a to už je potom často nezastaviteľná špirála. Najprv prestanú splácať jeden záväzok, ale potom prestanú splácať aj ďalší a kopí sa to. A ďalší veľký problém je, že ľudia síce odložia nejaké splátky, no usporenú sumu si neodložia a  minú ju na osobnú spotrebu. Potom je nereálne zaplatiť všetko naraz. A úplne najhoršie, čo môžu v dnešnej situácii urobiť, je, ak financujú staré dlhy novým úverom,” dodáva Martin Musil.

V minulosti, keď úvery lacneli, tak to mohlo byť dobré riešenie, pretože výsledná splátka bola nižšia.

,,Ale dnes, ak si zoberiete úver na splatenie úveru, tak úrok z nového úveru bude vyšší. Videli sme to v minulosti pri rôznych spotrebných úveroch, ktoré si ľudia brali na pokrytie vianočných darčekov a potom ich refinancovali. Dnes to vôbec neodporúčam. Tento rok odporúčam väčšine ľudí vrátiť sa k duchovnej podstate Vianoc.”