Noví členovia ASINS

Noví členovia ASINS

Na Valnom zhromaždení konaného dňa 26.05.2020 prostredníctvom Skype callu prijala Asociácia inkasných spoločností štyroch nových členov. Jedného riadneho – spoločnosť Blackside, a.s. a troch pridružených: Dražobná spoločnosť, a.s., Dražobník, s.r.o. a Spoločnosť DUPOS dražobná, spol. s r.o.

backside

Obchodná spoločnosť Blackside, a.s. vznikla 24.06.2015 zápisom do obchodného registra. Hlavným dôvodom jej založenia bolo zistenie, že vzhľadom na vývoj v spoločnosti narastá počet subjektov neschopných splácať svoje záväzky.

Blackside sa primárne venuje odkupovaniu zabezpečených pohľadávok. Súčasťou skupiny Blackside je aj Cash Collectors SK a Bratislavská aukčná dražobná. Blackside vykonáva aj dobrovoľné dražby. Blackside je  držiteľom licencie NBS od roku 2019. Pri svojej činnosti spolupracuje najmä s bankami.


  

 

Drazobnik

Dražobník, s.r.o. vykonáva dobrovoľné dražby v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v prospech záložných veriteľov resp. vlastníkov (navrhovateľov dražieb).

Spoločnosť je držiteľom certifikátu manažérstva kvality ISO 9001:2008. Špecializujú sa na dražby nehnuteľností bez ohľadu na ich individuálnu hodnotu, druh, pôvod a lokalitu. Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o. je mladá najdynamickejšie sa rozvíjajúca dražobná spoločnosť na Slovensku.

 

 

 

 


dupos

Spoločnosť DUPOS dražobná, spol. s r.o. pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1999. V marci 2003, po splnení podmienok pre vydanie koncesovanej živnosti, začala poskytovať služby organizovania dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách. Spoločnosť DUPOS dražobná, spol. s r.o. sa v rámci obchodnej skupiny DUPOS špecializuje na výkon záložného práva a komplexný servis realizácie dobrovoľných dražieb.U9

Spoločnosť U9, a.s., bývalá Dražobná spoločnosť, a.s. bola založená v roku 2002 za jediným účelom organizovania dražieb. Činnosť Dražobnej spoločnosti, a.s. sa zaoberá výlučne realizáciou dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. V oblasti dobrovoľných dražieb je popredným subjektom, ktorému sa počas jeho činnosti podarilo získať pre veriteľov už viac ako 268 204 284 €, pričom medzi ich klientov patria takmer všetky slovenské banky ako aj privátne bankové spoločnosti, stavebné sporiteľne, leasingové a factoringové spoločnosti.