Nový člen asins – ALEKTUM INKASSO

Bratislava, 29. Februára 2012 – Asociácia slovenských inkasných spoločnosti (asins) zasadala 29. februára 2012 a prijala do svojich radov nového člena asins – ALEKTUM INKASSO . Na novoročnom zasadnutí sa predstavenstvo asins dohodlo na aktívnej propagácií spoločných záujmov členov ako aj šírení dobrého mena hlavnej podnikateľskej činnosti členov – správy a inkasa pohľadávok.

ASINS združuje najvýznamnejšie spoločnosti pôsobiace na trhu pohľadávok – Coface Slovakia s.r.o., Creditreform, s.r.o. , EOS KSI Slovensko s.r.o., Intrum Justitia Slovakia s.r.o. , Profidebt Slovakia s.r.o. a TRANSCOM WORLDWIDE SLOVAKIA s.r.o..