Nový člen asins - DPS financial consulting, s.r.o.

Nový člen asins - DPS financial consulting, s.r.o.

DPS financial consulting, s.r.o. má licenciu NBS od 2017. Venuje sa retailu, niektorým nezabezpečeným pohľadávkam, rieši len odkupy pohľadávok, nie mandát. Operuje na slovenskom trhu, čiastočne na českom, v budúcnosti sa chce pokúsiť o európsky trh. Spolupracuje iba s bankovými subjektmi.

DPS financial consulting, s.r.o.

Tamaškovičova 17

917 01 Trnava

IČO: 46 713 930

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 30047/T

e-mail: dpsfc@dpsfc.sk

tel.: +421 905 400 447

dps