Nový člen asins – LogiCall Slovensko, s.r.o.

Nový člen asins – LogiCall Slovensko, s.r.o.

Bratislava, 26. júna 2013 – Asociácia slovenských inkasných spoločnosti ( ASINS) zasadala 26. júna 2013 a prijala do svojich radov nového člena ASINS – LogiCall Slovensko, s.r.o.

Na zasadnutí sa predstavenstvo ASINS dohodlo na aktívnej propagácií spoločných záujmov členov ako aj šírení dobrého mena hlavnej podnikateľskej činnosti členov – správy a inkasa pohľadávok.

Asins združuje najvýznamnejšie spoločnosti pôsobiace na trhu pohľadávok – Coface Slovakia s.r.o., Creditreform, s.r.o. , EOS KSI Slovensko s.r.o., Intrum Justitia Slovakia s.r.o. , Profidebt Slovakia s.r.o. a TRANSCOM WORLDWIDE SLOVAKIA s.r.o. a ALEKTUM INKASSO.

http://www.logicall.sk