Nový člen asins – Profidebt Slovakia s.r.o.

Bratislava, 20. Januára 2011 – Asociácia slovenských inkasných spoločnosti (asins) zasadala 20. januára 2011 a prijala do svojich radov nového člena asins – Profidebt Slovakia s.r.o. . Na novoročnom zasadnutí sa predstavenstvo asins dohodlo na aktívnej propagácií spoločných záujmov členov ako aj šírení dobrého mena hlavnej podnikateľskej činnosti členov – správy a inkasa pohľadávok.

„Verím, že naša vzájomná spolupráca v asins prispeje k ďalšej profesionalizácii inkasnej služby na Slovensku a bude nápomocná pri vytváraní odbornej diskusie pre inicializáciu legislatívnych zmien v oblasti nášho podnikania.“ Povedal Michal Šoltes, prezident asins.

Nový člen asins Profidebt Slovakia s.r.o. má približne 30 zamestnancov a pôsobí na slovenskom inkasnom trhu od roku 2005. Ich hlavnou špecializáciou je odkup, správa a inkaso spotrebiteľských pohľadávok .

„Vážime si tento akt a veríme, že budeme plnohodnotným partnerom asins pri odborných diskusiách ohľadom legislatívnych zmien a budeme podporou asins v jej ďalšom smerovaní.“ Vyjadril sa k prijatiu za člena asins Karol Jurák, generálny riaditeľ a konateľ Profidebt Slovakia s.r.o.

asins združuje najvýznamnejšie spoločnosti pôsobiace na trhu pohľadávok – Coface Slovakia s.r.o., Creditreform, s.r.o. , EOS KSI Slovensko s.r.o., Intrum Justitia Slovakia s.r.o. , Profidebt Slovakia s.r.o. a TRANSCOM WORLDWIDE SLOVAKIA s.r.o..