Nový člen asins - R Collectors s.r.o.

Nový člen asins - R Collectors s.r.o.

R Collectors je dynamická a rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť s tímom vysoko profesionálnych zamestnancov, ktorí v oblasti vymáhania pohľadávok disponujú niekoľkoročnými skúsenosťami. Našim klientom poskytujeme kompletný servis, pričom základom nášho podnikania je poskytnutie vysoko odborného know-how s atribútmi lojálnosti a diskrétnosti, bez ohľadu na to, či je klientom spoločnosť, podnikateľ alebo jednotlivec.

Naše základné princípy:

  • dynamický a ľudský prístup
  • efektívna komunikácia
  • flexibilita
  • bohaté skúsenosti
  • vysoké pracovné nasadenie
  • korektnosť
  • dodržiavanie profesijných a etických štandardov
  • mlčanlivosť
  • stabilný tím

Spoločnosť R Collectors s.r.o. veľmi úzko spolupracuje s Advokátskou kanceláriou RELEVANS s.r.o., čo jej umožňuje využívať zázemie jednej z najväčších a najlepších právnych firiem na Slovensku. Jednou z kľúčových oblastí pôsobenia advokátskej kancelárie je práve oblasť súdnych sporov a arbitrážnych konaní, ktorej sa venuje početný tím špecializovaných procesných právnikov. Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o. v roku 2016 zvíťazila v renomovanej súťaži Právnická firma roka 2016 v kategórii Sporová agenda. Spoločnosť R Collectors s.r.o. má v rámci spolupráce s Advokátskou kanceláriou RELEVANS s.r.o. k dispozícii vysoko profesionálne právne poradenstvo pre všetky svoje služby a v rámci súdneho vymáhania pohľadávok sa ňou necháva aj zastupovať.

r colectors

Základné informácie o spoločnosti

Spoločnosť R Collectors s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I:

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 108191/B

Sídlo: Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava

Prevádzka: Karloveská 34, 840 00 Bratislava 4

IČO: 50094297

DIČ: SK2120176696