Oddlženie mnohí zneužívajú – budú to mať po novom špekulanti ešte jednoduchšie?

Oddlženie mnohí zneužívajú – budú to mať po novom špekulanti  ešte jednoduchšie?

Pred šiestimi rokmi vstúpili do platnosti upravené pravidlá pre oddlženie fyzických osôb, ktoré umožnili obyvateľom, aby sa pomerne jednoducho zbavili svojich finančných záväzkov. Aktuálne sa však rysuje ďalší návrh úprav podmienok pre oddlženie. Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) dlhodobo upozorňuje na to, že pravidlá oddlženia by sa mali upraviť, pretože následky zneužívania tohto inštitútu pociťujú všetci občania. Síce je potrebné podať sociálne slabším skupinám pomocnú ruku, ale zároveň je nevyhnutné dať stopku špekulantom.

Tlačová správa, Bratislava, 3. apríla 2023

Zástupcovia ministerstva spravodlivosti SR a Centra právnej pomoci (CPP) navrhujú, aby došlo k úprave podmienok pre oddlženie fyzických osôb, konkrétne by malo ísť o úpravu dolnej hranice materiálnej núdze. Podľa vyjadrenia štátnej tajomníčky Edity Pfundtner by k zmene malo dôjsť preto, aby ,,CPP vedelo poskytnúť pomoc čo najširšiemu okruhu ľudí, ktorí sú na to odkázaní“. V súčasnosti je nastavená hranica materiálnej núdze na 1,6 násobok životného minima ( 375 €), podľa návrhu ministerstva by sa mala hranica posunúť na 1,8 násobok životného (421 €, od 1.7.2023 na sumu 475 €).

,,Uvedený návrh v mene veriteľov síce podporujeme, zároveň však dodávame, že je potrebné stanoviť aj hornú hranicu príjmu žiadateľov, ktorí môžu využiť oddlženie formou konkurzu. Napríklad výšku dvojnásobku minimálnej mzdy, čo predstavuje 1 304 euro,“ reaguje Martin Musil, prezident Asociácie slovenských inkasných agentúr.

Žiadatelia o oddlženie s príjmom nad priemernú mzdu by podľa ASINS mohli žiadať o oddlženie len formou splátkového kalendára – uhradili by v priebehu 5 rokov aspoň 30 % svojich dlhov. Asociácia zároveň navrhuje upraviť podmienky pre zrušenie oddlženia, keďže aktuálna úprava chráni aj podvodníkov, ktorí sa na úkor ostatných platiacich občanov oddlžujú.

,,Je to skutočne nespravodlivé, že sa ľudia s vyššími príjmami môžu oddlžiť bez akejkoľvek úhrady,“ zdôraznil Martin Musil.

Dôsledky zneužívania oddlženia pociťujú všetci občania, najmä ako:
- výpadok príjmu štátnych inštitúcií
- neuhradené faktúry za vykonané práce u drobných živnostníkov
- nesplatené pôžičky občanov ( oddlžený sused nemusí susedovi splatiť pôžičku)

Ako na legislatívne nedostatky procesu oddlženia všetci doplácame?

Od roku 2017 (kedy bola prijatá úprava oddlženia) dosiahol v dôsledku oddlženia fyzických osôb objem nevymožiteľných pohľadávok štátnych inštitúcii nasledujúce hodnoty: vo Finančnej správe evidujú objem pohľadávok vo výške 39 206 488 €1, v Sociálnej poisťovni vo výške 41 876 152 €2 a vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni vo výške 26 480 446 €3.

,,Hovoríme o desiatkach miliónoch eur. Ak nedôjde k zamedzeniu zneužívania oddlženia, tieto sumy budú narastať. Zmenu požadujú aj občania, v našom prieskume4 až 54 % respondentov uviedlo, že oddlženie by malo byť umožnené len občanom vo veľmi zlej situácii alebo by nemalo byť umožnené vôbec a 28 % respondentov súhlasí s oddlžením, ak dlžníci v priebehu 3 až 5 rokov uhradia aspoň časť dlhu,“ hovorí Pavol Jakubov, viceprezident ASINS.

S ohlasujúcim príchodom recesie je podľa neho dôležité upraviť podmienky pre vstup do oddlženia aj preto, aby občania, ktorí dokážu uhrádzať svoje dlhy, nespôsobovali ďalšie výpadky príjmov štátnych inštitúcií a neukracovali svojich veriteľov. Aj straty bežných podnikateľov sú totiž pod vplyvom legislatívnych nedostatkov enormné a v prospech dlžníkov.

Poznámky:
1 Zdroj: vyjadrenie Finančnej správy SR
2 Zdroj: vyjadrenie Sociálnej poisťovne
3 Zdroj: vyjadrenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne
4 Celoslovenský prieskum pre ASINS realizovala agentúra MNFORCE vo februári 2023. Počet respondentov: 1 000.