Pravidlá oddlženia mnohí dlžníci zneužívajú, štát im necháva priestor na špekulácie

Pravidlá oddlženia mnohí dlžníci zneužívajú, štát im necháva priestor na špekulácie

Pred vyše piatimi rokmi nadobudli účinnosť nové pravidlá, ktorými sa stal osobný bankrot dostupnejším. Mal umožniť dlžníkom dostať sa z dlhovej pasce. Podľa analýzy spoločnosti CRIF SK v marci zbankrotovalo 843 občanov. Asociácia slovenských inkasných agentúr (ASINS) opätovne upozorňuje na to, že súčasné pravidlá oddlžovania majú medzery a na tento stav doplácajú všetci občania.

Tlačová správa, Bratislava, 11. apríla 2022

Podľa aktuálnych zistení spoločnosti CRIF SK v prvom štvrťroku tohto roku zbankrotovalo 2 309 obyvateľov Slovenska. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast takmer o 85 percent.  Štatistika zahŕňa aj 82 ľudí bez domova, ktorí zbankrotovali v marci.

,,Osobné bankroty sa často týkajú ľudí bez domova. Týmto občanom je oddlženie prioritne určené a pomáha im. Nástroje na oddlženie by podľa nás mali využívať len dlžníci v mimoriadne ťažkej životnej situácii, ktorí nemajú príjem,“ hovorí Martin Musil, prezident Asociácie slovenských inkasných agentúr (ASINS).

Skúsenosti ukazujú, že to tak nie je a zneužívanie inštitútu oddlženia nie je zriedkavé.

Pravidlá oddlženia občanov od roku 2017 podľa ASINS umožňujú oddlžiť sa takmer komukoľvek, pričom náklady z nesplatených dlhov znášajú všetci daňoví poplatníci.

,,Na Slovensku sa môže oddlžiť aj človek s príjmom nad 2 000 € mesačne, aj človek, ktorý sa zbaví majetku, aby nemusel vyplatiť svojich veriteľov. A môže sa oddlžiť aj občan s nadštandardným príjmom. Skrátka nikto nepreveruje a nebráni oddlženiu bonitných občanov. To mnohí nielenže využívajú, priam až zneužívajú,” dodáva Pavol Jakubov, viceprezident ASINS. ,,Máme aj takú skúsenosť, keď ručiteľ musel vyplatiť dlhy za dlžníka, ktorý sa oddlžil a odkázal ručiteľovi, aby s ním komunikoval cez právnika. Pritom dlžník po oddlžení zdedil byt v Bratislave.“

Praktiky dlžníkov pri oddlžovaní vyústili do nasledujúceho návrhu ASINS na úpravy oddlženia:

  • povinná kontrola príjmov a majetku pri vstupe do oddlženia za posledných 12 mesiacov
  • umožnenie oddlženia len formou splátkového kalendára pri občanoch s príjmom vyšším ako minimálna mzda
  • úprava podmienok pre zrušenie oddlženia, aby oddlžený občan preukazoval poctivý zámer pri oddlžení

,,Zneužívanie súčasne platných pravidiel zvyšuje náklady veriteľov. To sa prejavuje na nižšej dostupnosti úverov nielen pre všetkých žiadateľov, ale obzvlášť pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Sprísnenie podmienok zamedzí, aby sa oddlžil človek, ktorý môže svoje záväzky splácať bez problémov,“ uzavrel Martin Musil.