Pripravujeme Pracovné stretnutie s médiami

Pripravujeme Pracovné stretnutie s médiami

Asins - Asociácia slovenských inkasných spoločností organizuje 14. februára o 9:30 hod.v hoteli Lindner, salóniku WIEN na Metodovej 4.  tlačové raňajky ohľadom dvoch horúcich tém:

 

1. Osobný bankrot alebo ako dobrý úmysel zlikviduje zlá realizácia

Reálne príklady ako je tento užitočný inštitút zneužívaný a akým spôsobom ovplyvňuje finančné správanie sa spotrebiteľov.

2. Zmeny v exekučnom konaní a tzv. exekučná amnestia

Prečo ide o morálny hazard s našou finančnou budúcnosťou.

A ako plánované, či už uskutočnené legislatívne zmeny ovplyvňujú vymožiteľnosť práva. Aký môže byť dopad týchto zmien na finančný trh.

 

Na TK sa za asins zúčastnia členovia Expertnej skupiny asins, ktorá sa zaoberá komunikáciou s tvorcami legislatívy a ktorí sú zástupcovia najväčších inkasných spoločností v SR.

V prípade záujmu o účasť na TK píšte na miriam@humancenter.sk alebo volajte na 0905 669246.

asins pozvanka