Reakcia Asociácie slovenských inkasných spoločností na vyjadrenia slovenskej Komory exekútorov

Reakcia Asociácie slovenských inkasných spoločností na vyjadrenia slovenskej Komory exekútorov

Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) sa dôrazne ohradzuje voči vyjadreniam Slovenskej komory exekútorov. Komora sa vo svojej reakcii na analýzu efektivity exekútorov, realizovanú nezávislou agentúrou, snaží spochybniť transparentné a overiteľné štatistiky a zároveň sa snaží očierniť samotné inkasné spoločnosti namiesto toho, aby predložila konkrétne dáta a vecné argumenty.

 

Asociácia slovenských inkasných spoločností publikovala výsledky analýzy efektivity exekútorov, v ktorých bolo analyzovaných 225-tisíc exekúcií začatých od roku 2018 a aktuálne dáta prezentuje verejnosti každoročne. Naopak, Slovenská komora exekútorov doposiaľ nesprístupnila a neprezentovala žiadne komplexné, relevantné a overiteľné štatistiky, týkajúce sa efektivity vymáhania pohľadávok a práce exekútorov, na základe ktorých by zdokladovala aktuálny stav úspešnosti exekúcií a vymožiteľnosti práva. Takéto dáta nepredložil zároveň ani štát, hoci exekútori sú verejní činitelia a podliehajú kontrole súdu.

Mrzí nás, že Komora ako profesijná organizácia, ktorej cieľom by malo byť, okrem iného, sledovať aj výkon jej vlastných členov, namiesto konštruktívnej debaty a prezentovania podložených faktov zachádza do osočovania a útočí na spoločnosti, ktorým ide predovšetkým o to, aby sa veritelia a medzi nimi aj štát domohli svojich oprávnených pohľadávok.

Asociácia slovenských inkasných spoločností zároveň odmieta tvrdenia, že v súvislosti s úpravou systému náhodného prideľovania jej ide zrušenie protikorupčného systému (ASINS nemá vedomosť o korupcii pri slobodnom výbere exekútora) a o ekonomický prospech jej členov. Asociácia slovenských inkasných spoločností opakovane zdôrazňuje, že jej cieľom je, aby veriteľ mal možnosť vylúčiť neefektívnych exekútorov porušujúcich Exekučný poriadok. Asociácia slovenských inkasných spoločností navrhuje modifikovať systém náhodného prideľovania exekútorov tak, aby veritelia mohli pracovať len s tými exekútormi, ktorí vykonávajú svoju činnosť efektívne a dokážu zabezpečiť vymožiteľnosť pohľadávok pre veriteľov a tiež primeranú ochranu spotrebiteľom.

Zámerom Asociácie slovenských inkasných spoločností, ktorá združuje najväčšie slovenské, licencované, inkasné spoločnosti a zasadzuje sa za etické inkaso a za férovú legislatívu, je otvoriť odbornú diskusiu s profesijnými organizáciami a orgánmi štátnej správy a pomáhať hľadať najoptimálnejšie riešenie, ktoré by bolo prospešné tak pre exekútorov, ako aj pre veriteľov, dlžníkov i štát.

Je nám preto ľúto, že Slovenská komora exekútorov sa namiesto toho, aby sa snažila o veciach diskutovať a posúvať kvalitných exekútorov vpred, radšej útočí na konštruktívnych kritikov a snaží sa zakonzervovať stav, ktorý neprospieva ani motivácii exekútorov, ani veriteľom a ani samotnej krajine.