Rozhovor v RTVS s prezidentom ASINS Martinom Musilom

Rozhovor v RTVS s prezidentom ASINS Martinom Musilom

Dňa 25.09.2023 sa uskutočnil rozhovor v RTVS s prezidentom Asociácie slovenských inkasných spoločností Martinom Musilom na tému exekúcií a dražieb.

Martin Musil, prezident Asociácie slovenských inkasných spoločností, potvrdil v tejto diskusii, že v celom procese medzi veriteľom a dlžníkom je kľúčová komunikácia. 
 
"Pokiaľ prebieha úspešná komunikácia, dlh sa častokrát do exekúcie alebo dražby nedostane. Ak však komunikácia neprebieha, nie je reálna možnosť u dlžníka dlh vyriešiť. Ak po upomínacom procese veriteľ nevidí inú možnosť, pristúpi k nútenému výkonu," vysvetľuje Martin Musil.
 

Ak je veriteľom banka a pohľadávka je zabezpečená - založená nehnuteľnosťou, banky majú k dispozícií dva inštitúty:

  1. Dobrovoľná dražba - zákonný proces, dražbu vykonávaju dražobné spoločnosti, ktoré dražbu sú oprávnené vykonávať túto činnosť a vykonávajú ju v súlade so zákonom. 
  2. Exekučný výkon - je komplikovanejší, preto banky uprednostňujú dražbu.

Posledné roky boli vzhľadom na nízky počet dobrovoľných dražieb pozitívne nakoľko dlžník je schopný sa dohodnúť s dražobnou spoločnosťou, s bankou, s veriteľom. Cena je prispôsobená trhu, častokrát neklesá nízko pod cenu, pokiaľ nehnuteľnosti nie sú problematické.

Inkasné spoločnosti sa primárne orientujú na typy úverov ako sú spotrebné úvery, úvery vo forme kreditných kariet a podobne. Partnerom pre inkasné spoločnosti sú prevažne veľkí veritelia  - banky a finančné spoločnosti, ktoré majú veľké množstvo dlžníkov.

"Situácia v rámci inkasa nie je zlá, sťažené podmienky majú najmä nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, ktorých inflácia zasiahla najvýraznejšie. V tejto skupine obyvateľstva evidujeme zvýšený nárast neplatiacich zákázníkov," hovorí Martin Musil.

Mimosúdne vymáhanie dlhu, schopnosť dohodnúť sa s veriteľom je najvýhodnejšia cesta vyriešenia dlhu. Čakanie na súdny proces je bohužiaľ najmä výsledkom zlej komunikácie možností riešenia dlhov zo strany štátu.