Rozhovor v televízii TA3 s prezidentom ASINS Martinom Musilom

Rozhovor v televízii TA3 s prezidentom ASINS Martinom Musilom

Dňa 28.09.2023 sa v televízii TA3 uskutočnil rozhovor s prezidentom Asociácie slovenských inkasných spoločností na tému stúpajúcich dlhov Slovákov, ktoré v minulom roku stúpali najrýchlejšie. Téma, ktorá je vysoko aktuálna a týka sa najmä finančných rezerv, pričom viac ako polovica obyvateľov nemá na Slovensku vytvorenú finančnú rezervu.

Dlhy Slovákov stúpli v minulom roku najrýchlejšie za posledné roky. Vzhľadom na to je pre nich náročnejšie splácať svoje úvery a hľadajú spôsoby ako sa vyhnúť problémom.

Podľa prieskumu Asociácie inkasných spoločností až 50% Slovákov nemá vytvorenú finančnú rezervu. Každý desiaty Slovák sa aj z tohto dôvodu zadĺžil.

"Situácia je stabilizovaná ale s negatívnym výhľadom. Aktuálne sa odlišuje podľa typu obyvateľstva, zadĺžené sú najmä nízkopríjmové skupiny obyvateľstva", potvrdzuje Martin Musil, prezident ASINS. 

Podľa platobného prieskumu spoločnosti Intrum je až 76% Slovákov na hranici svojich príjmov. 

Martin Musil skonštatoval, že situácia sa zmenila na hranici posledného roku. Slovensko však nie je na tom najhoršie z rebríčka európskych krajín pričom sa nachádza niekde v strede. Alarmujúce je, že za posledných 12 rokov takmer tretina ľudí nebola schopná zaplatiť nejaký svoj účet - výdavok. Ľudia sú veľmi citliví na zmenu, ak ich zasiahne akákoľvek zmena alebo neočakávaný výdavok, zásadne ich to ovplyvňuje.

"Zadlžovanie v dobrých časoch bolo na Slovensku skutočne vysoké. Nízka finančná gramotnosť na Slovensku spôsobuje, že ľudia čelia problémom, zažívajú tzv. stres testy v ktorých je viditeľná nedostatočná edukácia ľudí v oblasti finančnej gramotnosti", doplnil Martin Musil.

Z hľadiska veriteľov, banky do tejto krízy vstupujú vo veľmi dobrej kondícii, sú odolné voči zmenám. V najbližšom období sa neočakáva vysoké percento ľudí, ktorí by nezdvládli zmenu hypotekárnych podmienok. 

V rámci krátkodobejších úverov sa však situácia zhoršuje. Je potrebné aby si ľudia uvedomovali dôležitosť splácania svojich dlhov. 

"Za stranu veriteľov vidíme kontinuálne znižovanie efektivity vymáhania, pričom ľudia radšej čakajú na súdne vymáhanie ich pohľadávok", uvádza Martin Musil.

Asociácia slovenských inkasných spoločností dlhodobo upozorňuje aj na pokles efektivity exekučného konania. Exekútori sú náhodne pridelovaní, očividné sú rozdiely v ich efektívnosti. Veritelia zvažujú či vôbec má zmysel využívať tento inštitút vymáhania. V tejto oblasti sa neriešia systémové zmeny a tento systém nie je dlhodobo udržateľný. Negatívny by bol aj zásah zvyšovania poplatkov exekútorom o ktorých sa diskutuje na politickej úrovni. Finančné zaťaženie nezasiahne len veriteľov ale aj štát.

V rámci riešení pri mimosúdnom vymáhaní bola otvorená téma komunikácie - prvá zásadná rada pre dlžníkov je práve komunikácia s veriteľmi. Ľudia sú častokrát prekvapení ako sa inkasné spoločnosti skutočne snažia hľadať riešenie v rámci komunikácie s dlžníkmi. Je to najdôležitejší bod pri riešeni finančných problémov.

Veľmi podstatné je aj kedy sa človek ozve, aby komunikoval čím skôr a komunikoval otvorene - často je možné napr. zastaviť úročenie pri včasnom riešení daného dlhu. 

V rozhovore zaznela aj téma osobného bankrotu. Osobný bankrot je podľa Musila významne zneužívaný na Slovensku. Využívajú ho aj ľudia, ktorí by bez problémov vedeli splácať svoje dlhy. Sú dostupné záznamy, ktoré dlhodobo poukazujú na tento fakt.

Martin Musil poznamenal: "Záznam o osobnom bankrote je verejne prístupný, môže zásadne ovplyvniť budúce žiadosti o úver a ďaľšie finančné záujmy človeka, ktoré kvôli záznamu nebude možné zrealizovať".