Rozhovor v televízii TA3 s prezidentom ASINS Martinom Musilom - „V najbližšom období pravdepodobne dôjde k nárastu nesplatených pohľadávok.”

Rozhovor v televízii TA3 s prezidentom ASINS Martinom Musilom - „V najbližšom období pravdepodobne dôjde k nárastu nesplatených pohľadávok.”

Dňa 24. augusta 2022 sa uskutočnil rozhovor s prezidentom Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS) Martinom Musilom v televízii TA3.

Diskutovaná bola téma zhoršujúcej sa ekonomickej situácie a jej dopadov na obyvateľov:

  • ako sa aktuálne mení správanie ľudí vo finančných problémoch,
  • čo nás čaká v najbližšom období,
  • čo môžu bežní ľudia spraviť aby minimalizovali dopady zlej ekonomickej situácie.

Asociácia slovenských inkasných spoločností poukazuje na dôležitosť udržateľnej správy dlhov najmä v období ekonomického poklesu.

Pandemické obdobie zapríčinilo zvýšenie hodnoty úspor obyvateľstva, avšak miera inflácie, zvýšenie cien energií ušetrené financie citeľne znížia. Ľuďia podľa asociácie prestávajú komunikovať s veriteľmi, čo je veľmi nešťastné riešenie.

„Je veľmi dôležité komunikovať so svojimi veriteľmi,“ prízvukuje Martin Musil.

Na Slovensku je podľa Musila zanedbávaná finančná gramotnosť obyvateľstva. Je potrebné aby ľudia plánovali financie nielen na obdobie kedy majú dostatok financií, finančné plánovanie je veľmi dôležité najmä v časoch, ak financií ľudia nemajú dostatok.

Pre obyvateľov je potrebné mať možnosť sa o svojich dlhoch s niekým kompetentným poradiť, veľmi žiaduce sú tzv. dlhové poradne. Štát by sa jednoznačne mal postarať o finančnú gramotnosť obyvateľstva.

Osobný bankrot by mal byť poslednou možnosťou kedy situácia už je skutočne nezvládnuteľná. Osobný bankrot je na Slovensku do veľkej miery zneužívaný, oddlžiť sa s nulovou úhradou môže takmer ktokoľvek, aj solventnejšia skupina obyvateľstva.

„Ak človek raz absolvuje osobný bankrot, musí sa začať správať zodpovednejšie," povedal prezident asociácie Martin Musil.

Osobný bankrot by mal mať pre dlžníka výchovný charakter.

 

Pozrite si samotný rozhovor s Martinom Musilom:
Ak človek raz absolvuje osobný bankrot, musí sa začať správať zodpovednejšie, povedal prezident asociácie - TA3