Slovenská kampaň týkajúca sa oneskorených platieb

Informačná kampaň zameraná na oneskorené platby je paneurópska informačná kampaň financovaná Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podnikanie a priemysel. Pozostáva zo série národných seminárov v jednotlivých členských štátoch Európskej únie organizovaných s cieľom zdôrazniť negatíva, ktorým podniky čelia v dôsledku oneskorených platieb, a priblížiť nové opatrenia zavádzané na boj proti tomuto problému.

V zastúpení Ing. Viktórie Grossovej, MBA výkonnej riaditeľky spoločnosti Intrum Justitia Slovakia s.r.o. budú na tomto seminári odprezentované výsledky prieskumu Európskeho platobného indexu 2013.