etrend.sk: Slovenský dlžník – zlatá žila pre vymáhačov?

etrend.sk: Slovenský dlžník – zlatá žila pre vymáhačov?

Istoty v podnikaní na Slovensku často nefungujú. Poznajú to najmä malí a strední podnikatelia, ktorí sa márne domáhajú úhrady faktúr. 

Prejsť na celý článok na stránkach Trend.sk