TREND: Zbaviť sa dlhov a začať od nuly. Bankroty zneužívajú podvodníci

TREND: Zbaviť sa dlhov a začať od nuly. Bankroty zneužívajú podvodníci

 Dátum: 13.02.2020 , Zdroj: Trend , Strana: 31 , Autor: Zuzana Kullová

Od januára môže o osobný bankrot požiadať dlžník, ktorý je v exekúcii minimálne rok. Konkurzní správcovia môžu preveriť poctivosť dlžníkovho zámeru 
 

Presne 16 167 ľudí vlani na Slovensku skrachovalo, čo je doteraz historicky najvyšší počet od zavedenia inštitútu osobného bankrotu v roku 2006. Väčšina z nich sa naozaj nachádza v dlhovej pasci a jednou z ciest, ako sa zo svojej zložitej životnej situácie vymaniť, je oddlženie. Osobný bankrot však zneužívajú aj špekulanti, ktorí si pohodlne užívajú život na dlh, ale splácať podlžnosti nechcú. Od tohto roka platia nové pravidlá, ktoré mali podmienky bankrotov sprísniť. Zámer je však jedna vec, realita druhá. 

Čestní dlžníci i špekulanti

Od januára tohto roka môže o osobný bankrot požiadať len ten, kto je v exekúcii aspoň rok. Verejnosť aj veritelia sa zároveň dozvedia o podvodných bankrotoch, pretože sa má zverejňovať aj súdne zrušenie oddlženia. Okrem toho správcovia konkurznej podstaty môžu prešetriť majetok dlžníka, ak majú pochybnosti o poctivom zámere. Tieto hlavné zmeny mali podľa ministerstva spravodlivosti čiastočne zabrániť tomu, aby o vyhlásenie osobného bankrotu nežiadali podvodníci a špekulanti. Odborníci však varujú: prísnejšia legislatíva nedoné siahne na všetkých – špekulanti sa zvyčajne vynájdu. 


Rovní a rovnejší

Varovným príkladom z minulého roka je prípad manželky kontroverzného košického podnikateľa Gabriela Kleina Blaženy Kleinovej. Požiadala o vyhlásenie osobného bankrotu, ale núdzou rozhodne netrpela. Podľa zistených informácií žila v luxuse, hoci jej manžela stíhali za miliónové škody spôsobené štátu. 
Ešte vlani košický súd pri tomto podnikateľovi otvoril pojednávanie pre podozrenie z daňového podvodu vo výške 540-tisíc eur. V decembri naňho podali obžalobu v kauze so sumou 17 miliónov eur, ktorou sa bude zaoberať Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Medzitým sa množili podozrenia z tunelovania jeho zadlžených firiem, vyťahovania vysokých vratiek DPH zo štátneho rozpočtu, prevedenia majetku do spriaznených spoločností či priamo na manželku. Jednoducho podozrivé finančné toky. A zrazu – žiadosť o osobný bankrot. Stačil dobrý úmysel a bohatí s miliónovým majetkom sa ocitli v jednom rade s chudobnými, ktorí skutočne ostali bez peňazí a s dlhmi na krku. Navyše chceli bezplatnú právnu pomoc od štátu. 


Poctivý či nepoctivý zámer?

Najnovšie zistenia TRENDU ukazujú, že B. Kleinová bola z tohto dôvodu tŕňom v oku viacerých veriteľov, proti jej oddlženiu sa však ozval len jeden. Konateľ firmy CaC clearing Zdeno Kuzmiak pre TREND potvrdil, že pred pár mesiacmi podal návrh na zrušenie oddlženia pre „nepoctivý zámer“. Argumentoval, že B. Kleinová zamlčala skutočný majetok a dokázala by uhrádzať minimálne časť záväzkov. 
O návrhu na zrušenie oddlženia bude v tomto prípade rozhodovať košický súd, ako nám potvrdila hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová. „Po preštudovaní podaní predložených jednotlivými stranami sporu súd v krátkom čase vytýči termín pojednávania.“ 
Z. Kuzmiak rozhorčenie nad osobným bankrotom B. Kleinovej ani po mesiacoch neskrýva. Teraz už sú podľa neho majetky manželov predané alebo firmy prevedené na nastrčené osoby. „Ja osobne som v roku 2000 odkúpil od nastrčenej osoby od G. Kleina jednu z firiem, ktorú predtým vytuneloval cez manželku. Vyhrali sme všetky súdne spory, pomaly za dvadsať rokov sme nezískali späť ani euro,“ poznamenáva pre TREND konateľ spoločnosti CaC clearing, ktorá podniká v realitách i vo finančných službách. S trovami exekútora eviduje nesplatené pohľadávky v sume okolo 109-tisíc eur. A čaká, ako súd rozhodne.

Novinky vypočítavcov nezastavia

Kto minulý rok požiadal o osobný bankrot, musel mať na krku aspoň jednu exekúciu, byť platobne neschopný a mať poctivý zámer. Ako spresňuje advokát Peter Zilizi z advokátskej kancelárie Ružička and Partners, predtým zákon vo väčšej miere umožňoval nepoctivé bankroty ľudí, ktorí umelo vyvolali exekúciu neuhradením nízkych účtov, napríklad za telefón. „Hneď po začatí exekúcie navrhli vyhlásenie osobného bankrotu a snažili sa zbaviť všetkých záväzkov,“ vysvetľuje P. Zilizi. 
Od tohto roka súdy vybavujú návrhy osobného bankrotu inak v rámci novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Podľa hovorkyne rezortu spravodlivosti Zuzany Drobovej signály z bankového sektora vlani naznačovali, že do procesu vstupovali aj dlžníci, ktorých situácia nebola až taká zlá, ako sa snažili pred súdom a veriteľmi vykresliť. „Preto sa sprísnila podmienka prebiehajúcej exekúcie dlžníka. Pôvodne stačilo jej začatie, po novom musí doložiť jej trvanie aspoň jeden rok,“ dodáva hovorkyňa. 
Nové podmienky bankrotu pôsobia skôr opačne, čiže zadlžovanie povzbudzujú, myslí si finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. „Zákon je postavený veľmi populisticky, tak aby sa človek bez ohľadu na osobnú situáciu mohol bezbolestne zbaviť všetkých dlhov,“ objasňuje. 

Dlžníci sa znovu prispôsobia

Ako ďalej rezort spravodlivosti poznamenal, neplánujú zbierať o bankrotujúcich viac osobných údajov, než je nevyhnutné. Teda ani po novele súdy spravidla nebudú úradne zisťovať, či úpadca je „veľmi bohatý podnikateľ“ alebo „jeho blízky príbuzný“. „Ak by mal súd pochybnosti o platobnej schopnosti, má právo nariadiť pojednávanie a túto okolnosť preskúmať,“ vysvetľuje Z. Drobová. Podľa Petra Ziliziho teda novela od januára iba spresnila doterajšiu možnosť správcu vyšetrovaním preskúmať pomery dlžníka, ak by mohli mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru. 
Ani podmienka vedenia exekúcie dlhšie ako rok nesprísňuje proces oddlžovania, konštatuje hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov (SKE) Stanislava Kolesárová. „Najmä množstvo viacnásobných dlžníkov tvorí dlhy počas dlhšieho obdobia. Dlžníci sa jednoducho prispôsobia.“ Podľa nej by mohla byť účinná napríklad kvalitná právna úprava odporovateľnosti právnych úkonov, ktorá by, jednoducho povedané, chránila veriteľov pred nepoctivým dlžníkmi. Tí by sa mohli domáhať svojich práv žalobou na súde. 

Zverejnenie podvodných bankrotov vyvolá tlak

Po novom sa verejnosť aj veritelia dozvedia o podvodných bankrotoch. Zverejňovať sa bude i súdne zrušenie oddlženia, ktoré predtým nebolo dostupné. V praxi to bude mať zrejme len mierne preventívny účinok, upozorňuje S. Kolesárová. „Veritelia si budú môcť aj týmto spôsobom preveriť druhú stranu. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia však bolo aj doteraz evidované v registri diskvalifikácií,“ podotýka hovorkyňa SKE. 


Podobný názor má prezident Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS) Martin Musil. „Individuálny prínos pre veriteľov to, myslím, nebude mať. Skôr zverejnenie môže odradiť dlžníkov od nepoctivého konania,“ dodáva pre TREND. Opäť však podľa neho ide len kozmetickú zmenu, ktorá trh zásadným spôsobom neovplyvní.

Právomoci konkurzných správcov sú rozsiahlejšie

Od januára sa rozšírili kompetencie správcov konkurznej podstaty. Môžu prešetriť príjmy a majetok dlžníka za posledné tri roky, spresňuje hlavná analytička spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau Jana Marková. „Teda to, či dlžník pred podaním žiadosti o oddlženie cielene nezamlčal alebo nepreviedol majetok na iné osoby. Budú mať prístup napríklad do histórie záznamov v katastri nehnuteľností i do ďalších registrov,“ spresňuje. 
Podania o zrušenie oddlženia podávajú v praxi veritelia, často práve v takýchto prípadoch. Dôkazné bremeno je na nich. Veritelia majú možnosť do šiestich rokov od rozhodnutia o oddlžení požiadať o zrušenie osobného bankrotu, ak odhalia nepoctivý zámer dlžníka, spresňuje J. Marková. Vlani mohlo byť odhadom sedemnásť rozhodnutí súdov, ktorými sa zrušili oddlženia pre nepoctivý zámer. Nie sú však verejne prístupné. 
Čo v prípade, že súd rozhodne o zrušení oddlženia? Pohľadávky veriteľov môžu byť opäť vymáhateľné. Nepremlčia sa skôr, než uplynie desať rokov. Ten, komu oddlženie zrušili, nesmie podľa P. Ziliziho vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti či v družstve. Nemôže byť ani vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej osoby, prípadne organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu. Existujúce funkcie takejto osoby zanikajú, konštatuje P. Zilizi. 
Ľudia v konaní o osobnom bankrote nemajú nárok na žiadne spotrebiteľské úvery a hypotéky. „Po uplynutí ochrannej lehoty a po ukončení osobného bankrotu môžu znovu čerpať pôžičky a úvery,“ dodáva analytička portálu Finančný kompas Iveta Hudáková. Pravdepodobnosť, že získajú úver, je však nízka. Záznam o osobnom bankrote je verejne dostupný, keďže ide o súdne konanie.

Nekorektné zastavenie exekúcií

Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca januára 2020 zbankrotovalo takmer 40-tisíc ľudí. Vlani ich počet medziročne vzrástol takmer o 17 percent. Len za prvý mesiac tohto roku išlo do bankrotu 1 160 dlžníkov. Najviac ich bolo vyhlásených v Prešovskom kraji (271), najmenej v Bratislavskom kraji (50). Z celkového počtu ich pripadalo na mužov 652 (56,21 percenta) a na ženy 508 (43,79 percenta). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov. Podľa J. Markovej je vysoký predpoklad, že počet osobných bankrotov bude aj v ďalších mesiacoch stúpať. 
Vláda neprimerané plošné zvýhodnenie vybraných dlžníkov tento rok zavŕšila nekorektným rozhodnutím o zastavení všetkých exekúcií spred apríla 2017, v ktorých za posledné tri roky exekútor nevymohol viac ako 15 eur. „Kombinácia osobného bankrotu a zastavenia exekúcií znamená, že množstvo podvodníkov sa bez problémov zbaví dlhov na úkor slušných ľudí,“ uzatvára M. Búlik. 

Ak súd zruší oddlženie, pohľadávky veriteľov môžu byť opäť vymáhateľné 

Názor odborníkov na novinky v osobných bankrotoch 

„Zákon je postavený veľmi populisticky, aby sa človek mohol bezbolestne zbaviť dlhov.“ Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko 

„Zverejnenie zrušenia oddlženia nebude mať prínos pre veriteľa, môže odradiť dlžníkov od nepoctivého konania.“ Martin Musil, prezident ASINS 

„Najmä viacnásobní dlžníci tvoria dlhy dlhšie obdobie. Prispôsobia sa. “ Stanislava Kolesárová, hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Osobný bankrot a zastavenie exekúcie znamená aj to, že podvodníci sa zbavia dlhov 16 167 dlžníkov podľa spoločnosti CRIF vlani zbankrotovalo na Slovensku, čo bol historický rekord.