TS: Ministerstvo spravodlivosti SR nepriamo podporuje trestné činy - podvodné oddlženia

TS: Ministerstvo spravodlivosti SR nepriamo podporuje trestné činy - podvodné oddlženia

 

  • Svojou nečinnosťou Ministerstvo spravodlivosti SR nepriamo podporuje trestné činy.V súvislosti s podvodnými oddlženiami už prebiehajú viaceré trestné konania
  • Typický príklad viditeľného podvodu oddlženia manželky známeho košického podnikateľa bije do očí nielen ASINS
  • Hoci sa úmysel podvodu dokazuje ťažko, malo by na tom záležať celej spoločnosti, pretože úmyselne nezaplatené dlhy zaplatíme všetci ostatní
  • ASINS opakovane ponúka Ministerstvu spoluprácu na tvorbe jednoduchého vylepšenia existujúceho zákona, ktorý výrazne pomôže zabrániť podvodom

S narastajúcim počtom oddlžení narastá aj počet podvodných oddlžení a narastá aj skupina ľudí, ktorí sa na úkor ostatných občanov snažia zbaviť svojich dlhov. „Kto sa neoddlží, okráda svoju rodinu“,  asi tak by sme mohli popísať nemorálnu situáciu s oddlženiami na Slovensku. Výsledkom sú chýbajúce peniaze v ekonomike, ktoré budú musieť doplatiť ostatní občania.

Ako opakovane upozorňovala ASINS, časť dlžníkov zneužíva inštitút oddlženia, niekedy sú dlžníci ochotní ísť až za hranicu zákona. Ten im to totiž dovoľuje. „Veritelia v súvislosti s oddlženiami fyzických osôb už iniciovali niektoré trestné konania, v časti prípadov už vyšetrovateľ vzniesol obvinenia voči dlžníkom a pravdepodobne budú niektorí dlžníci odsúdení. “ uvádza Pavol Jakubov, viceprezident ASINS.

Asociácia v tejto súvislosti opakovane navrhla Ministerstvu spravodlivosti SR opatrenia ako predísť podvodným oddlženiam a zneužívaniu oddlženia a umožnenie oddlženia tým, ktorí to najviac potrebujú. Sú to ľudia bez domova, občania v núdzi alebo tí, ktorých postihli vážne zdravotné problémy.

Tým, že zatiaľ nie sú zmenené zákonné pravidlá oddlženia, sú oddlžení aj:

-           trestne stihané osoby za úverový podvod

-           občania, ktorí vedia v priebehu roka uhradiť svoje dlhy, ale nechcú to

-           majetní občania, ktorí nemajú záujem platiť svoje dlhy a pritom si užívajú luxusný životný štýl  (vlastnia naďalej veľké domy, autá, cestujú na dovolenky)

-           občania, ktorí nie sú ochotní pracovať a zneužívajú celý sociálny systém (povaľači, gambleri, dépéhačkari)

Konkrétny príklad typického podvodného oddlženia:

Prijatá úprava zákona o oddlžení umožňuje sa oddlžiť aj manželke známeho košického podnikateľa. Pani manželka sa zbavila dlhov oddlžením v súlade so zákonom, pričom je celkom ľahko dokázateľný podvod. Veriteľom neuhradila v oddlžení ani 1 € a pritom býva v luxusnom dome pri Košiciach, vozí sa na luxusnom Porsche a je naďalej konateľkou vo viacerých firmách. Jej životný štýl ani zďaleka nepripomína situáciu, v akej by mali byť ľudia v núdzi či po nečakanej nešťastnej udalosti, pre ktorých tento zákon vznikol.

Je namieste otázka, či je inštitút oddlženia určený  pre občanov, ktorí využívajú majetok v hodnote niekoľko desiatok aj stoviek tisíc Eur, ale nesplácajú dlhy veriteľom. Či má byť takýmto občanom poskytovaná právna ochrana. Kedy mieni Ministerstvo spravodlivosti SR upraviť podmienky oddlženia tak, aby štatút oddlženia slúžil na ten účel, pre aký vznikol. Alebo je diera v zákone účelom pre vyvolených?

Apel na Ministerstvo

Na Ministerstvo spravodlivosti SR už apelovali aj veritelia a ich snahou bolo od Ministerstva zistiť predpokladaný dopad pre bankový sektor či finančnú správu pri súčasnych podmienkach oddlženia. Podľa Ministerstva vraj súčasný zákon nebude mať žiadne dopady na ekonomiku spoločnosti. Asociácia slovenských inkasných spoločností však nie je s odpoveďou spokojná, pretože pri takej zásadnej zmene akou bola posledná zmena podmienok oddlženia, nespracovalo Ministerstvo spravodlivosti SR žiadnu analýzu dopadov na bankový sektor, finančnú správu v SR.

Preto ASINS opätovne vyzýva Ministerstvo spravodlivosti SR, aby pristúpilo k zmene podmienok oddlženia fyzických osôb a zabránilo tak ďalším podvodným oddlženiam. ASINS ponúka odborné zázemie svojich členov, ktorí tvoria absolútnu väčšinu inkasného trhu a vo svojej praxi sa stretli s veľkým počtom občanov, ktorí prisptupujú k dlhom rôzne.ASINS má vypracovaný návrh, ktorý nie je procesne náročný a ktorý by vyriešil podvodné oddlženia. Je k dispozícii u prezidenta ASINS Martina Musila a viceprezidenta ASINS Pavla Jakubova.