TS: Podvodné oddlženia - prvé rozhodnutia súdov

TS: Podvodné oddlženia - prvé rozhodnutia súdov

Zle nastavené oddlženie občanov poškodzuje všetkých občanov

  • Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS)opätovne poukazuje na problémy, ktoré spôsobujú benevolentné pravidlá oddlženia v SR
  • Slovenské súdy a Centrum právnej pomoci nepriamo napomáhajú pri podvodných oddlženiach
  • Členovia ASINS v súčasnosti podávajú žaloby o zrušenie oddlženia na slovenské súdy a budú napadať všetky oddlženia, kde je aj malý náznak podvodného oddlženia

Asiciácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) opätovne poukazuje na problémy, ktoré spôsobujú benevolentné pravidlá oddlženia v SR. Slovenské súdy a Centrum právnej pomoci tak nepriamo napomáhajú aj pri podvodných oddlženiach.

Tým, že nepreverujú príjmy, resp. majetok dlžníka ani jeho platobnú schopnosť, oddlžujú sa aj občania, ktorí majú dostatočný príjem, resp. majetok  na úhradu svojich dlhov. Straty spôsobené podvodnými oddlženiami v konečnom dôsledku znášame všetci občania. Straty z podvodných oddlžení spôsobujú výpadok príjmov v Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach, Finančnej správe a v bankovom sektore, konštatuje viceprezident asociácie Pavol Jakubov.

ASINS zdôrazňuje, že oddlženie má svoje opodstatnenie u nemajetných občanov, ktorí sa snažili svoje dlhy uhrádzať,ale v dôsledku nepriaznivých okolnosti sa dostali do neriešiteľnej situácie. Nevidíme dôvod, prečo by celá spoločnosť mala podporovať oddlženie občana – „povaľača“, ktorý nemá žiadnu snahu splatiť svoje dlhy, ale hľadá spôsoby ako parazitovať na úkor spoločnosti.

„Benevolentné nastavenia oddlženia občanov zvyšuje objem nesplácaných úverov a má negatívny dopad na bankový systém, na štátny rozpočet, teda poškodzuje všetkých občanov “ uvádza Pavol Jakubov.

ASINS oslovil Ministerstvo spravodlivosti SR s návrhom na zmenu pravidiel oddlženia a úpravu postupov pre Centrá právnej pomoci, aby Centrá právnej pomoci dôkladne preskúmavali prijaté návrhy na oddlženie a dokázali tak zabrániť zneužívaniu oddlžení.

„Členovia ASINS v súčasnosti podávajú žaloby o zrušenie oddlženia na slovenské súdy a budú napádať všetky oddlženia, kde je aj malý náznak podvodného oddlženia. Máme už prvé rozhodnutia súdov o zrušení oddlženia občanov.“ doplňa Pavol Jakubov.

Tieto rozhodnutia súdov len potvrdzujú tvrdenia ASINS, že ľudia na Slovensku zneužívajú inštitút oddlženia. Zmenou postupov Centra právnej pomoci je možné predísť zneužívaniam oddlženia a odbremeniť tak vyťažené slovenské súdy.