TS: Štát ochraňuje dlžníkov na úkor všetkých občanov

TS: Štát ochraňuje dlžníkov na úkor všetkých občanov

Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) opäť vyzýva Ministerstvo spravodlivosti SR na zmenu pravidiel oddlženia a upozorňuje na zneužívanie oddlženia. Asociácia navrhuje, aby sa pri oddlžení dôkladne preskúmaval majetoka životný štýl dlžníka.

Pretože:

  • Ministerstvo spravodlivosti SR prijalo úpravu oddlženia bez akejkoľvek analýzy vplyvov na bankový sektor.
  • Ministerstvo spravodlivosti SR svojim prístupom pomáha špekulantom, povaľačom, daňovým a úverovým podvodníkom, aby sa obohacovali na úkor ostatných občanov.

Posledné roky sme svedkami viacerých opatrení štátu, ktoré majú „chrániť“ dlžníkov od platenia svojich dlhov, resp. sa snaží zakomponovať „právo na neplatenie“.

Neplatenie dlhov má pozitíva pre malú časť obyvateľov- dlžníkov, ale má negatíva pre všetkých občanov. Všetci pracujúci a zodpovední občania znášajú následky za neplatičov:

-           vo forme vyšších úrokov a poplatkov od bánk

-           vo forme horšej zdravotnej starostlivosti kvôli neuhradeným odvodom do zdravotných poisťovni

-           vo forme daní znášajú výpadok príjmov štátneho rozpočtu z neuhradených daní

-           vo forme vyšších poplatkov do fondu opráv pre vlastníkov bytov aby vykryli aj nedoplatky neplatičov

A nechcemesi ani predstaviť, ako fungovala, resp. nefungoval naša spoločnosť, ak by tretina občanov neplatila svoje dlhy. Asi by zatvorili škôlky, domovy dôchodcov, školy, keďže by nemali financie na nákup stravy a výplaty zamestnancov. Banky by neposkytovali úvery a by nevedeli ani vrátiť vklady občanov. Asi by nám nefungoval internet, keďže poskytovatelia internetu by nemali prostriedky na výplaty pracovníkov,analyzuje prípadnú budúcnosť viceprezident ASINS Pavol Jakubov.

Rozumieme, že v každej spoločnosti bude existovať skupina neplatičov. Nevidíme ale dôvod prečo štát legislatívnymi úpravami podporuje neplatičov a zvyšuje objem nesplácaných dlhov aj štátnych inštitúcii: Ministerstvo spravodlivosti SR totižprijalo úpravu oddlženia bez akejkoľvek analýzy vplyvov na bankový sektor.

„Vedia nám tvorcovia inštitútu oddlženia vysvetliť, prečo ma chyžná s mesačným príjmom 700 €  znášať straty vzniknuté oddlžením človeka s mesačným príjmom 1 500€ a viac? Bolo účelom úpravy oddlženia, aby straty vzniknuté oddlžením podvodníkov, ktorí si užívajú luxusné dovolenky, znášali všetci občania ? “ pýta sa viceprezident ASINSPavol Jakubov.

ASINS viackrát vyzývalaMinisterstvo spravodlivosti SR na zmenu pravidiel oddlženia a upozorňovala na zneužívanie oddlženia. Asociácia navrhuje, aby sa pri oddlžení dôkladne preskúmaval majetok a budúci príjem dlžníka. Zároveň navrhujeme, aby dlžník preukázal ako splácal svoje dlhy pred oddlžením. (koľko zo  svojho príjmu doteraz použil na splácanie dlhov, napr. ak mal príjem 800€, či použil na splácanie svojich dlhov aspoň 100€). Týmito opatreniami sa zabráni podvodným oddlženiam.

Ministerstvo spravodlivosti SR svojim prístupom a neriešením zneužívania oddlženia takto pomáha  špekulantom, povaľačom, daňovým a úverovým podvodníkom, aby sa obohacovali na úkor ostatných občanov.