Úprava podmienok oddlženia - reakcia ASINS na novelizáciu zákona o oddlženní

Úprava podmienok oddlženia - reakcia ASINS na novelizáciu zákona o oddlženní

Asociácia slovenských spoločností dlhodobo upozorňuje, že aktuálna úprava Zákona o konkurze a reštrukturalizácii je extrémne nebezpečná a priamo nabáda fyzické osoby aby sa správali nezodpovedne. 

ASINS v minulosti aktívne komunikoval s Ministerstvom spravodlivosti SR a navrhoval zmeny v procesoch Centra právnej pomoci ako aj úpravy zákona. Aj na základe týchto aktivít parlament schválením novely zákona urobil prvý, síce drobný, ale krok správnym smerom

Na základe schválenej novelizácie Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zo dňa 22. októbra 2019) sa  čiastočne sprísňujú podmienky oddlženia fyzických osôb. 

  • Dlžník žiadajúci o oddlženie musí preukázať, že je voči nemu vedené exekučné konanie min. 1 rok.
  • Správcovia konkurznej podstaty dostali možnosť preskúmavať majetok dlžníka pred vyhlásením oddlženia a tým získali veritelia podklady, informácie k prípadným žalobám o odporovateľnosť právnych úkonov, žalobám o zrušenie oddlženia.
  • Po novelizácii budú uznesenia o zrušení oddlženia zverejňovane v obchodnom vestníku. Čím sa zabezpečí informovanosť veriteľov o zrušení oddlženia občana.

Schválene opatrenia čiastočne zabránia zneužívaniu oddlženia a považujeme to za krok správnym smerom zo strany Ministerstva spravodlivosti SR.