Konferencia inkasných
spoločností Slovenska

 • Veritelia | Inkaso | Pohľadávky
 • 25. a 26. mája 2023
 • Grandhotel Jasná
Termín konania:       25. a 26. mája 2023
Miesto konania: Grandhotel Jasná [mapa]
Cena: FIRST MOMENT: 359 € pri registrácii do 31.1.2023
ŠTANDARDNÁ CENA: 399 € pri registrácii do 15.4.2023
LAST MOMENT: 459 € pri registrácii po 15.4.2023
(nie sme platcom DPH)
Organizátor: Asociácia slovenských inkasných spoločností
Kontakt: konferencia@asins.sk

Vstupné na konferenciu zahŕňa:

Vstup na konferenciu, ubytovanie so stravou, parkovanie, večerný bufet a networking coctail
v rámci ktorého sme pre vás pripravili ochutnávku prémiových rumov.

 
 
 

Martin Musil, prezident ASINS

pozýva na prvý ročník výnimočnej konferencie zameranej na postavenie veriteľov a problematiku inkasa pohľadávok. Práva a povinnosti veriteľov, správa pohľadávok, vymáhanie pohľadávok, nástroje inkasa, trendy na trhu s pohľadávkami a oveľa viac.

„Po úspešnom nultom ročníku konferencie chceme pokračovať v budovaní efektívnej networkingovej platformy určenej pre všetkých veriteľov ako aj iné subjekty pôsobiace v oblasti pohľadávok a inkasa.“

Hlavné témy konferencie

 • Diskusia ohľadne hlavných tém z oblasti manažmentu pohľadávok
 • Aktuálne informácie z FENCA ( Federation of European National Collection Associations ) ohľadne iniciatív zo strany EÚ
 • Inštitút špeciálneho správcu - prvé skúsenosti a názory
 • Update k efektivite exekučných konaní, kam smeruje exekučné konanie a ako ho zefektívniť
 • Implementácia NPL smernice o správcoch a nákupcoch úverov v SR
 • Oddlženie fyzických osôb z pohľadu veriteľov, zneužívanie inštitútu oddlženia, rozhodovacia prax súdov
 • Aktuálna situácia na trhu s pohľadávkami. Porovnanie SK a EÚ trhu (správanie firiem a spotrebiteľov)
 • Bezplatné dlhové poradne - aký majú zmysel pre veriteľov
 • Hlavné riziká pre bankový sektor, dopady aktuálnej situácie na bankový sektor a vymáhanie pohľadávok. 

Na konferencii vystúpia zástupcovia:

 • Bankového a finančného sektora 
 • Relevantných ministerstiev
 • Národnej Banky Slovenska
 • Špeciálnych správcov
 • Exekútorov 
 • Bezplatných dlhových poradní
 • Inkasných agentúr na Slovensku
 • Medzinárodných a slovenských asociácií (FENCA / ASINS / SBA / AIA CZ)

Program konferencie

Deň 1 (25.05.2023)

11:00 Predpokladaný začiatok registrácie

Hlavný program konferencie

Sála: Kongresové centrum
13:00 Predpokladaný začiatok konferencie
19:00 - 23:00 Večera / Networking & Coctail

Deň 2 (26.05.2023)

07:30 - 09:00 Raňajky

Hlavný program konferencie

Sála: Kongresové centrum
09:00 Začiatok druhého dňa konferencie
11:30 Ukončenie konferencie
11:45 Obedový bufet & Networking