Konferencia inkasných
spoločností Slovenska

 • Veritelia | Inkaso | Pohľadávky
 • 6. a 7. júna 2024
 • Grandhotel Jasná
Termín konania:       6. a 7. júna 2024
Miesto konania: Grandhotel Jasná [mapa]
Cena:
First moment: 399 € pri registrácii do 11.02.2024
Účastnícky poplatok: 449,- € pri registrácii do 30.4.2024
LAST MOMENT: 499,- € pri registrácii po 30.4.2024

(nie sme platcom DPH)
Organizátor: Asociácia slovenských inkasných spoločností
Kontakt: konferencia@asins.sk

Účastnícky poplatok zahŕňa:

Vstup na konferenciu, ubytovanie so stravou, parkovanie, večerný bufet a networking coctail
v rámci ktorého sme pre vás pripravili ochutnávku prémiových rumov.

Storno podmienky:
Storno účasti do 09.05.2024 – Storno poplatok vo výške 30 €
Storno účasti do 23.05.2024 – Storno poplatok vo výške 50% účastníckeho poplatku
Storno účasti po 23.05.2024 – Storno poplatok vo výške 100% účastníckeho poplatku
Zmena účastníka bezplatná do 05.06.2024

 
 
 
 

Martin Musil, prezident ASINS

pozýva na druhý ročník výnimočnej konferencie zameranej na postavenie veriteľov a problematiku inkasa pohľadávok. Práva a povinnosti veriteľov, správa pohľadávok, vymáhanie pohľadávok, nástroje inkasa, trendy na trhu s pohľadávkami a oveľa viac.

„Aj v tomto roku chceme pokračovať v budovaní efektívnej networkingovej platformy určenej pre všetkých veriteľov ako aj iné subjekty pôsobiace v oblasti pohľadávok a inkasa.“

Hlavné témy konferencie

 • Diskusia ohľadne hlavných tém z oblasti manažmentu pohľadávok
 • Aktuálne informácie z FENCA ( Federation of European National Collection Associations ) ohľadne iniciatív zo strany EÚ
 • Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora a ich dopady na slovenské právne prostredie
 • Update k efektivite exekučných konaní, kam smeruje exekučné konanie a ako ho zefektívniť
 • Elektronické služby štátu - ako na ne efektívne
 • Aktuálna situácia na trhu s pohľadávkami. Porovnanie SK a EÚ trhu (správanie firiem a spotrebiteľov)
 • Elektronizácia insolvenčných procesov. Register úpadcov a insolvenčný register
 • Hlavné riziká pre bankový sektor, dopady aktuálnej situácie na bankový sektor a vymáhanie pohľadávok. 

Na konferencii sa zúčastnia zástupcovia:

 • Bankového a finančného sektora 
 • Relevantných ministerstiev
 • Národnej Banky Slovenska
 • Špeciálnych správcov a správcov
 • Exekútorov 
 • Bezplatných dlhových poradní
 • Inkasných agentúr na Slovensku
 • Medzinárodných a slovenských asociácií (FENCA / ASINS / SBA / AIA CZ / ALSSR)
 

Prednášajúci

Martin Musil

Pavol Jakubov

Andreas Bücker

Juraj Balog

Štefan Ágh

INTRUM SLOVAKIA S.R.O.
Mýtna 48, 811 07 Bratislava
www.intrum.sk

Asociácia slovenských inkasných spoločností / skrátene ASINS
Pajštúnska 3821/5, 851 02 Bratislava
www.asins.sk

Martin Musil
konateľ a výkonný riaditeľ Intrum Slovakia, prezident ASINS

Martin Musil je konateľom a Výkonným riaditeľom spoločnosti Intrum Slovakia od februára 2015 a taktiež od januára 2022 pôsobí ako Regionálny prevádzkový riaditeľ pre Česko, Rumunsko a Slovensko.

V rovnakom čase bol zvolený za viceprezidenta ASINS (Asociácia slovenských inkasných agentúr) a v marci 2019 bol zvolený za Prezidenta asociácie. Od roku 2021 pôsobí ako člen dozornej rady v Švédskej obchodnej komore na Slovensku.

Pred tým zastával viacero pozícií v rámci skupiny EOS group kde pôsobil takmer 16 rokov.

BENCONT COLLECTION, A.S.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
www.bencontcollection.sk

Asociácia slovenských inkasných spoločností / skrátene ASINS
Pajštúnska 3821/5, 851 02 Bratislava
www.asins.sk

Pavol Jakubov
MBA, projekt manažér skupiny BENCONT, viceprezident ASINS

Manažér/špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok, predseda dozornej rady BENCONT COLLECTION, a.s. . V minulosti pôsobil v spoločnosti Majetkový holding, a.s. , kde zastrešoval oblasť realizácie záložného práva. Od roku 2008 pôsobí v spoločnostiach skupiny BENCONT GROUP ako projektový manažér, zastrešuje oblasť súdneho vymáhania pohľadávok a úprave procesov v internom systéme.

Od roku 2019 pôsobí ako viceprezident ASINS. V rámci ASINS aktívne komunikuje s Ministerstvom spravodlivosti SR ohľadom úpravy exekučnej a konkurznej legislatívy. Zastrešuje pripomienkovanie legislatívnych zámerov a predkladá návrhy na úpravu legislatívy. Od roku 2018 poukazuje na potrebu úpravy podmienok oddlženia v SR. Je členom viacerých pracovných skupín zriadených Ministerstvom spravodlivosti SR, ktoré sa venujú úprave legislatívy.

Absolvoval štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity a štúdium MBA na European school of Bussines & Management.

FENCA, the Federation of European National Collection Associations
www.fenca.eu

Andreas Bücker
Director General, FENCA

Andreas Bücker holds a PhD from the University of Cambridge and is Managing Director of Politicomm, specializing in political communication with EU institutions and implementing EU-funded projects.

He has successfully implemented EU projects on cross-border claims management, data protection, and demographic change, among others. Lobbying initiatives include political communication with European Commission and Parliament on GDPR, the NPL Directive, and the CCD.

Andreas is CEO of the Deutsche Inkasso Akademie Ltd (DIA), Director of European Affairs at FECCIA, and Director General of the EAA. In 2015 he was appointed Director General of FENCA.

DPS financial consulting, s.r.o.
www.dpsfc.sk

Mgr. Juraj Balog
Konateľ, DPS financial consulting, s.r.o.

Po úspešnom skončení štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity sa defacto od začiatku svojej profesijnej kariéry venuje správe a vymáhaniu pohľadávok, najmä v oblasti bankových pohľadávok zabezpečených rôznym druhom asset-u. Na začiatku svojej, viac ako 15 ročnej kariéry v danej oblasti, sa venoval poskytovaniu služieb pre záložných veriteľov pri výkone záložného práv a od roku 2014 vedie spoločnosť DPS financial consulting, s.r.o., ktorá sa rýchlo etablovala medzi spoločnosťami obchodujúcimi s pohľadávkami. Spoločnosť sa zaoberá pohľadávkami nie len z retailového prostredia, ale aj malých podnikateľov a korporátneho segmentu.

LIQID s.r.o
www.licitator.sk

Štefan Ágh
LIQID s.r.o., konateľ

Vyštudoval odbor Právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (titul JUDr.). Dražbám sa venuje dvanásť rokov. Je konateľom dražobnej spoločnosti LIQID s.r.o..

Program konferencie

(Program konferencie je predbežný a môže ešte dôjst k jeho úpravám.)

Deň 1 (06.06.2024)

11:00 Predpokladaný začiatok registrácie

Hlavný program konferencie

Sála: Kongresové centrum

13:00 - 13:05

 

Privítanie účastníkov

Martin Musil, Prezident ASINS

13:05 - 13:20

 

 Sú veritelia bezmocní? A čo stým?

 • Aktuálne výzvy v oblasti manažmentu pohľadávok
 • Naozaj verejnosť chce aby sa dlhy odpúštaľi?
 • Ako vymáhať v týchto časoch?

Martin Musil, Prezident ASINS / CEO Intrum

13:20 - 13:50

 

Legislatíva EÚ - Čo nás čaká? Aktuálne informácie z FENCA ( Federation of European National Collection Associations ) 

 • Implementácia NPL smernice
 • AML smernice
 • Regulácia v oblasti AI a spotrebiteľských úverov
Andreas Bücker ,Director General, FENCA
Prednáška v AJ

13:50 - 14:10

Smernica o spotrebiteľských úveroch vol. 2

 • Predstavenie novej smernice o spotrebiteľských úveroch.
 • Ciele, nové prvky, ktoré obsahuje a rozdiely oproti doterajšej úprave.
 • Transpozícia smernice do slovenského práva z pohľadu regulátora a jej dopad na existujúci systém spotrebiteľských úverov a ich vymáhania.
Peter Mikloš, Ministerstvo Financií SR

14:10 - 14:30

 

Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora a ich dopady na slovenské právne prostredie

Tbc.

14:30 - 15:10

 

Panelová diskusia: Dopady rozhodnutí ESD

NBS / zástupca dražobných spoločností / zástupca bankového sektora / zástupca MS SR

15:10 - 15:30 Coffee Break

15:30 - 16:00

 

Elektronizácia insolvenčných procesov. Register úpadcov v roku 2024

 • právna úprava a praktický pohľad pre veriteľov a iných účastníkov konkurzného konania
 • práca s registrom úpadcov z pohľadu veriteľov
 • pohľad na novú právnu úpravu insolvenčného registra
JUDr. Tomáš Palčík, správca a advokát
Advokátska kancelária PALČÍK & PARTNERS s.r.o.

16:00 - 16:30

 

Oddlžovanie fyzických osôb - ako sa bonitní dlžníci menia na neplatičov

 • Dokážu veritelia predpokladať, ktorý dlžník plánuje oddlženie?
 • Vníma banka oddlženého občana ako rizikového? Posudzuje prísnejšie bonitu oddlžených osôb?
 • Príklady zneužívania oddlženi FO, právomoci správcu konkurznej podstaty pri zjavne nepoctivom zámere dlžníka
 • Rozhodovacia prax súdov pri zrušení oddlženia
Pavol Jakubov, Viceprezident ASINS & Bencont Collection
Vladimír Polhorský, Slovenská sporiteľna

16:30 - 17:00

Umelá inteligencia (AI) vo financiách - "The best of"

 • Najlepšie nástroje AI
 • Biznis aspekty AI (limity, obmedzenia...)
 • Odporúčania
Martin Spano, Informatik 

17:00 - 17:30

 

Elektronické služby štátu ako ich nepoznáte

 • Ako automatizovať interné procesy, ktoré súvisia s komunikáciou so štátnymi orgánmi.
 • Predstavíme si možnosti hromadného spracovania pošty, odosielania podaní, či ich podpisovania.
 • Dozviete sa ako na pár kliknutí spraviť to, čo bežne robia brigádnici celé dni. 
 • Čo v najbližšej dobe štát chystá, aké sú jeho povinnosti a a ako to je možné využiť vo vašej práci.
 Ján Suchal, Slovensko Digital
Peter Steinhübl, Slovensko Digital

17:30 - 18:00

 

 Voicebot v digitálnom upomínaní dlžníkov

 • Pridanie voicebot do pôvodne nastaveného email/sms upomínania.
 • Orchestrácia omnikanálu na zvýšenie efektivity upomínania.
 • Prípadová štúdia na nasadenie voicebot.
Adrian Csuba, Sales Director Digitance

 

   
19:00 - 23:00 Večera / Networking & Coctail

Deň 2 (07.06.2024)

07:30 - 09:00 Raňajky

Hlavný program konferencie

Sála: Kongresové centrum

09:00 - 09:30

 

 

09:30 - 10:00

 

Hlavné riziká pre bankový sektor, dopady aktuálnej situácie na bankový sektor a vymáhanie pohľadávok

Marek Ličák, NBS

10:00 - 10:30

 

Predstavenie najväčšej analýzy exekučných konaní EK2024

Michal Havrlent, EOS / ASINS

Exekučné konania z pohľadu veriteľov

Panelová diskusia: Aké sú skúsenosti veľkých veriteľov z náhodným prideľovaním. Čo sa osvedčilo a Čo naopak nefunguje.

Moderuje: Michal Havrlent, EOS / ASINS

Účastníci panelu: 

Jana Čaprnková, Tatra Leasing / Asociácia leasingových spoločností  
Peter Lezo, Orange
Lukas Pecucha, Dôvera

10:30 - 10:50 Coffee Break

10:50 - 11:50

 

 Praktické workshopy na aktuálne témy.

Workshop 1: Behaviorálna ekonómia a inkaso pohľadávok

Čo je behaviorálna ekonómia a jej využitie v inkase pohľadávok

 • Dôležitosť efektívnej a empatickej komunikácie pri inkasovaní pohľadávok
 • Techniky aktívneho počúvania a empatie pri riešení dlhových situácií
 • Správna reakcia na odpor a nespokojnosť zo strany dlžníka
 • Techniky riešenia konfliktov a zvládanie náročných situácií
 • Získanie spolupráce a vyjednávanie s kritickými klientmi

Branislav Juráš, McGrath & Arthur s.r.o.

Workshop 2: Uplatňovanie pohľadávok v dedičskom konaní 

 • Formy vysporiadania Dohody o vysporiadaní BSM medzi manželom a dedičmi
 • Náhradové pohľadávky z titulu vysporiadania dedičstva, príklady náhradovej pohľadávky
 • Akú výšku pohľadávky si môže veriteľ uplatňovať voči dedičom
 • Vplyv dedičského konania na súdne konanie a exekučné konanie

Simona Šidík, právnička BENCONT COLLECTION, a.s.

Workshop 3: Odporovateľnosť úkonov pri oddlžení FO

 • Podmienky na uplatnenie odporovateľnosti úkonov pri oddlžení fyzických osôb
 • Ktoré úkony môže veriteľov odporovať
 • Rozhodovacia prax súdov

Martina Filipová, spolupracujúca advokátka s BENCONT COLLETION, a.s.

Workshop 4: Ako zvýšiť efektivitu dražieb

 • elektronizácia po dvadsiatich rokoch
 • zmena prístupu k súdnemu prieskumu
 • ochrana neplatiča = škoda pre všetkých

Štefan Ágh, LIQID s.r.o.

11:50 - 12:00

 

Ukončenie konferencie

Martin Musil, Prezident ASINS

   
12:00 Obedový bufet & Networking