Konferencia inkasných
spoločností Slovenska

 • Veritelia | Inkaso | Pohľadávky
 • 25. a 26. mája 2023
 • Grandhotel Jasná
Termín konania:       25. a 26. mája 2023
Miesto konania: Grandhotel Jasná [mapa]
Cena: FIRST MOMENT: 359 € pri registrácii do 31.1.2023
ŠTANDARDNÁ CENA: 399 € pri registrácii do 15.4.2023
LAST MOMENT: 459 € pri registrácii po 15.4.2023
(nie sme platcom DPH)
Organizátor: Asociácia slovenských inkasných spoločností
Kontakt: konferencia@asins.sk

Vstupné na konferenciu zahŕňa:

Vstup na konferenciu, ubytovanie so stravou, parkovanie, večerný bufet a networking coctail
v rámci ktorého sme pre vás pripravili ochutnávku prémiových rumov.

 
 
 

Martin Musil, prezident ASINS

pozýva na prvý ročník výnimočnej konferencie zameranej na postavenie veriteľov a problematiku inkasa pohľadávok. Práva a povinnosti veriteľov, správa pohľadávok, vymáhanie pohľadávok, nástroje inkasa, trendy na trhu s pohľadávkami a oveľa viac.

„Po úspešnom nultom ročníku konferencie chceme pokračovať v budovaní efektívnej networkingovej platformy určenej pre všetkých veriteľov ako aj iné subjekty pôsobiace v oblasti pohľadávok a inkasa.“

Hlavné témy konferencie

 • Diskusia ohľadne hlavných tém z oblasti manažmentu pohľadávok
 • Aktuálne informácie z FENCA ( Federation of European National Collection Associations ) ohľadne iniciatív zo strany EÚ
 • Inštitút špeciálneho správcu - prvé skúsenosti a názory
 • Update k efektivite exekučných konaní, kam smeruje exekučné konanie a ako ho zefektívniť
 • Implementácia NPL smernice o správcoch a nákupcoch úverov v SR
 • Oddlženie fyzických osôb z pohľadu veriteľov, zneužívanie inštitútu oddlženia, rozhodovacia prax súdov
 • Aktuálna situácia na trhu s pohľadávkami. Porovnanie SK a EÚ trhu (správanie firiem a spotrebiteľov)
 • Bezplatné dlhové poradne - aký majú zmysel pre veriteľov
 • Hlavné riziká pre bankový sektor, dopady aktuálnej situácie na bankový sektor a vymáhanie pohľadávok. 

Na konferencii sa zúčastnia zástupcovia:

 • Bankového a finančného sektora 
 • Relevantných ministerstiev
 • Národnej Banky Slovenska
 • Špeciálnych správcov a správcov
 • Exekútorov 
 • Bezplatných dlhových poradní
 • Inkasných agentúr na Slovensku
 • Medzinárodných a slovenských asociácií (FENCA / ASINS / SBA / AIA CZ / ALSSR)
 

Prednášajúci

 

Martin Musil

Pavol Jakubov

Adrian Csuba

Claus Spedtsberg

Andreas Bücker

Ladislav Šutý

Peter Daniel

Peter Mikloš

Radek Laštovička

Dionýz Földes

Juraj Balog

Štefan Rychtárik

Jaroslav Jakubčo

Martin Gajdoš

Roman Fusek

Peter Brecik

Milena Nosková

 

INTRUM SLOVAKIA S.R.O.
Mýtna 48, 811 07 Bratislava
www.intrum.sk

Asociácia slovenských inkasných spoločností / skrátene ASINS
Pajštúnska 3821/5, 851 02 Bratislava
www.asins.sk

Martin Musil
konateľ a výkonný riaditeľ Intrum Slovakia, prezident ASINS

Martin Musil je konateľom a Výkonným riaditeľom spoločnosti Intrum Slovakia od februára 2015 a taktiež od januára 2022 pôsobí ako Regionálny prevádzkový riaditeľ pre Česko, Rumunsko a Slovensko.

V rovnakom čase bol zvolený za viceprezidenta ASINS (Asociácia slovenských inkasných agentúr) a v marci 2019 bol zvolený za Prezidenta asociácie. Od roku 2021 pôsobí ako člen dozornej rady v Švédskej obchodnej komore na Slovensku.

Pred tým zastával viacero pozícií v rámci skupiny EOS group kde pôsobil takmer 16 rokov.

BENCONT COLLECTION, A.S.
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
www.bencontcollection.sk

Asociácia slovenských inkasných spoločností / skrátene ASINS
Pajštúnska 3821/5, 851 02 Bratislava
www.asins.sk

Pavol Jakubov
MBA, projekt manažér skupiny BENCONT, viceprezident ASINS

Manažér/špecialista v oblasti správy a vymáhania pohľadávok, predseda dozornej rady BENCONT COLLECTION, a.s. . V minulosti pôsobil v spoločnosti Majetkový holding, a.s. , kde zastrešoval oblasť realizácie záložného práva. Od roku 2008 pôsobí v spoločnostiach skupiny BENCONT GROUP ako projektový manažér, zastrešuje oblasť súdneho vymáhania pohľadávok a úprave procesov v internom systéme.

Od roku 2019 pôsobí ako viceprezident ASINS. V rámci ASINS aktívne komunikuje s Ministerstvom spravodlivosti SR ohľadom úpravy exekučnej a konkurznej legislatívy. Zastrešuje pripomienkovanie legislatívnych zámerov a predkladá návrhy na úpravu legislatívy. Od roku 2018 poukazuje na potrebu úpravy podmienok oddlženia v SR. Je členom viacerých pracovných skupín zriadených Ministerstvom spravodlivosti SR, ktoré sa venujú úprave legislatívy.

Absolvoval štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity a štúdium MBA na European school of Bussines & Management.

Digitance, s. r. o.
Krasovského 3986/14, 851 01 Bratislava
www.digitance.sk

Adrian Csuba

Má viac ako 10 ročné skúsenosti v spájaní biznis požiadaviek a procesov s IT vývojom a realizáciou projektov. Bol pri implementácii Oracle ERP a Oracle BI v Nay.

Neskôr pôsobil v Orange ako biznis analytik a mostík medzi IT a biznisom pri projekte Salespad pre SME a LA segment.

Od 2012 bol vývojovým a biznisovým lídrom riešenia Zelená pošta ktoré našlo uplatnenie v širokých používateľských segmentoch v SR a ČR. Od júna 2022 je konateľom a obchodným riaditeľom spoločnosti Digitance, s. r. o.

FENCA, the Federation of European National Collection Associations
www.fenca.eu

Claus Spedtsberg
President FENCA

Claus holds a MSc degree in Business, Language and Culture from the University of SouthernDenmark.

He is the owner of Danske Inkasso in Denmark and Intecredo Inkasso in Germany. He has more than 17 years of experience in the debt collection industry.

Claus is currently the President of the Danish Debt Collection Association, DiB, and he has been the President of FENCA since 2019.

FENCA, the Federation of European National Collection Associations
www.fenca.eu

Andreas Bücker
Director General, FENCA

Andreas Bücker holds a PhD from the University of Cambridge and is Managing Director of Politicomm, specializing in political communication with EU institutions and implementing EU-funded projects.

He has successfully implemented EU projects on cross-border claims management, data protection, and demographic change, among others. Lobbying initiatives include political communication with European Commission and Parliament on GDPR, the NPL Directive, and the CCD.

Andreas is CEO of the Deutsche Inkasso Akademie Ltd (DIA), Director of European Affairs at FECCIA, and Director General of the EAA. In 2015 he was appointed Director General of FENCA.

Bezplatné dlhové poradne
www.pomahamedlznikom.sk

Ing. Ladislav Šutý
Vedúci manager Bezplatných dlhových poradní

Narodený v Bratislave (1962). Elektrotechnické štúdium ukončil na STU Bratislava (1985), teologické na UK Bratislava (1994). V rokoch 1990-2002 zakladateľ a predseda Nadácie Antona Tunegu, spolupráca napr. s Hanns Seidel Stiftung, Konrad Adenauer Stiftung, Eduardo Frei Foundation, Westminster Foundation for Democracy, Michal Novak´s American Enterprise Institute for Public Policy Research, International Republican Institute. V 1993 absolvoval Salzburg seminar, v 1994 US Election Study Program - American Council of Young Political Leaders, ACYPL Washington D.C. V 1997

Študijný pobyt v Kresťansko – demokratickej únii (CDU) v Nemecku, tiež Účastník National Forum Foundation´s Central and Eastern European Intership Program Washington D.C., v rámci neho pobyt na Lyndon B. Johnson School of Public Affairs, The University of Texas at Austin a pobyt na National Conference of State Legislatures, Denver, Colorado. V rokoch 2002-2003 Tréner trénerov managementu – získal absolvovaním a záverečnou prácou MŠ SR akreditovaného seminára Tréning trénerov . V rokoch 2008-2010 absolvovanie 4 akreditovaných vzdelávacích modulov v rámci projektu - „Vzdelávanie a sieťovanie - cesta k napĺňaniu vízií Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku".

V rokoch 2010-2012 hlavný štátny radca MV SR. 2016-2020 asistent poslanca NR SR. V rokoch 1996-2019 bol spoločníkom, konateľom, členom dozorných rád a predstavenstiev viacerých obchodných spoločností. Čestný Texasan (Honorary Texan) – udelené vtedajším guvernérom štátu Texas a neskorším prezidentom USA Georgom Bushom.

Bezplatné dlhové poradne
www.pomahamedlznikom.sk

JUDr. Ing. Peter Daniel, PhD.
Accounting Director, Order-to-Cash Global Process Owner, IQVIA Holdings Inc.

Narodený v Sp. Novej Vsi (1966). Ekonomické štúdium ukončil na VŠE Bratislava (1989), právnické na UK Bratislava (2011), doktorát z ekonómie obhájil na Masarykovej univerzite v Brne (1998) a doktorát z práva na UK v Bratislave (2015). V rokoch 1989-1990 pracoval v Štátnej banke česko-slovenskej a vo VÚB Košice. V rokoch 1990-2002 prednášal financie na Ekonomickej fakulte a Fakulte financií UMB B. Bystrica, kde bol vedúcim katedry a prodekanom. V rokoch 2002-2012 viedol fakturačný back office, odbor správy a vymáhania pohľadávok a tím súdneho a mimosúdneho vymáhania v Slovak Telekome (skupina Deutsche Telekom). V období 2012-2019 riadil v spoločnosti Johnson Controls globálny tím vymáhania pohľadávok (pre divízie automotive a building solutions), neskôr riadil celý proces OTC (zákaznícke dáta, fakturáciu, alokácia platieb, credit risk, správa pohľadávok a reklamácií).

Od roku 2020 riadi globálny OTC proces v spoločnosti IQVIA (klinický výskum a spracovania veľkých dát z oblasti zdravia). Popri týchto zamestnaniach vykonával množstvo ďalších odborných aktivít: bol konkurzným a reštrukturalizačným správcom, už viac ako štvrťstoročie je členom Správnej rady Slovenskej asociácie finančníkov, v r. 1997-98 bol členom poradného orgánu ministra financií SR (Komisia pre kapitálové trhy), pre právnický systém ASPI vytvoril a udržiava takmer 70 detailných pohľadávkových procesov, je autorom monografií a učebných textov z oblasti financií a najmä správy pohľadávok, napísal viac než 150 odborných a vedeckých článkov, prednášal na domácich aj zahraničných univerzitách, dlhšie najmä v Columbii (Južná Karolína, USA), Boråse (Švédsko) a Karvinej (Česká republika). Od roku 2020 pôsobí aj ako právny expert v Národnom projekte Bezplatné dlhové poradenstvo pri ÚPSVaR SR, kde podstatnou mierou prispel k úspešnému založeniu a rozvíjaniu siete 46 finančno-právno-psychologických poradní pre nadmerne zadlžených ľudí a dnes intenzívne pracuje na jej začlenení do európskych štruktúr, keďže podobné poradne pôsobia už v 15 štátoch EÚ (vrátane SR).

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
www.finance.gov.sk

JUDr. Peter Mikloš
Riaditeľ Odboru ochrany finančných spotrebiteľov | Sekcia finančného trhu

V roku 2003 ukončil štúdium na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rigoróznu skúšku absolvoval na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Pracovne pôsobil v Národnej banke Slovenska, kde sa zameriaval najmä na riešenie podaní spotrebiteľov voči dohliadaným subjektom a náprave porušení práv spotrebiteľov.

V súčasnej dobe pôsobí na Ministerstve financií SR na sekcii finančného trhu, ako riaditeľ odboru, kde sa venuje tvorbe legislatívy súvisiacej s finančným trhom a ochranou spotrebiteľov na finančnom trhu.

Asociace inkasních agentur České republiky
www.aiacz.cz

Radek Laštovička
Prezident AIA (Asociace inkasných agentur České republiky)

Radek je prezidentem Asociace inkasních agentur České republiky. V AIA působí od roku 2006, zasazuje se prosazování etických standardů vymáhání pohledávek a participuje na aktivitách Federace evropských národních asociací inkasních agentur FENCA. Po různých pozicích ve finančním sektoru je posledních 12 let Senior Managerem EY Financial Services Consulting, kde se věnuje poradenství pro finanční instituce v oblasti vymáhání pohledávek, tvorbě opravných položek na nesplácené pohledávky a ESG.

Všeobecná úverová banka
www.vub.sk

Ing. Dionýz Földes, FCCA
Riaditeľ odboru Riadenie úverov, VÚB

Po absolvovaní Prevádzkovo-ekonomickej fakulty VŠP v Nitre, začal pracovať v spoločnosti Deloitte & Touche v Bratislave kde sa zameral na audit spoločností (podľa slovenských aj medzinárodných účtovných štandardov), due diligence projektov vrátane bankového sektora. Od roku 2003 začal pracovať pre VÚB. Najskôr v oblasti interného auditu, neskôr v oblasti riadenia rizík. Od roku 2007 vykonáva funkciu riaditeľ odboru Riadenie úverov (predtým Manažment rizikových pohľadávok) vo VÚB Banke. Od roku 2007 je členom Asociácie certifikovaných účtovníkov (ACCA).

DPS financial consulting, s.r.o.
www.dpsfc.sk

Mgr. Juraj Balog
Konateľ, DPS financial consulting, s.r.o.

Po úspešnom skončení štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity sa defacto od začiatku svojej profesijnej kariéry venuje správe a vymáhaniu pohľadávok, najmä v oblasti bankových pohľadávok zabezpečených rôznym druhom asset-u. Na začiatku svojej, viac ako 15 ročnej kariéry v danej oblasti, sa venoval poskytovaniu služieb pre záložných veriteľov pri výkone záložného práv a od roku 2014 vedie spoločnosť DPS financial consulting, s.r.o., ktorá sa rýchlo etablovala medzi spoločnosťami obchodujúcimi s pohľadávkami. Spoločnosť sa zaoberá pohľadávkami nie len z retailového prostredia, ale aj malých podnikateľov a korporátneho segmentu.

Národná banka Slovenska
www.nbs.sk

Štefan Rychtárik
Vedúci oddelenia / Odbor finančnej stability, Národná banka Slovenska

Absolvoval štúdium na Panthéon-Assas Université Paris a na Univerzite Komenského v Bratislave, kde získal PhD v medzinárodných ekonomických vzťahoch.

Od roku 2003 pracoval na rôznych pozíciách v Národnej banke Slovenska, Banque centrale du Luxembourg a Europaen Central Bank, kde sa venoval predovšetkým otázkam finančnej stability a makroprudenciálnej politiky.

V súčasnosti vedie oddelenie finančnej stability a analýz v Národnej banke Slovenska a je externým spolupracovníkom Univerzity Komenského v Bratislave.

UBC 2020, k.s.
www.ubc2020.sk

Jaroslav Jakubčo
Špeciálny správca, UBC 2020, k.s.

Od začiatku roka 2014 vykonáva nezávislú advokátsku prax zameranú predovšetkým na poskytovanie právnych služieb súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou. Táto samostatná prax svojím odborným zameraním nadväzuje na predchádzajúcu právnu prax prevažujúco orientovanú na konkurzné právo. Okrem poskytovania právnych služieb v oblasti konkurzného práva vykonáva aj funkciu správcu v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, pričom 5 konaní by spadalo do kompetencie špeciálneho správcu podľa § 20a písm. c) zákona č. 8/2005 Z. z. v znení účinnom od 17.07.2022.

Pred tým pôsobil ako riaditeľ divízie dražieb a konkurzný špecialista spoločnosti LICITOR group, a.s., a advokátsky koncipient advokáta JUDr. Mariána Ďuranu, PhD.. Taktiež pôsobil ako pedagogický asistent, Oddelenie Občianskeho práva, Katedra súkromného práva, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica a vyšší súdny úradník, Obchodné oddelenie a Civilné oddelenie, Krajský súd v Banskej Bystrici.

Slovenská banková asociácia (SBA)
www.sbaonline.sk

Martin Gajdoš
Zástupca výkonnej riaditeľky, Slovenská banková asociácia

Martin Gajdoš je zástupcom výkonnej riaditeľky Slovenskej bankovej asociácie. V asociácii pôsobí od roku 2012 aj ako koordinátor Komisie pre právne a podnikateľské prostredie. Zastrešuje úpravu sektorovej legislatívy v rôznych oblastiach. Intenzívne sa venuje aj otázkam legislatívnej úpravy pohľadávok bankového sektora po splatnosti a procesom vymáhania.

Národná banka Slovenska
www.nbs.sk

Mgr. Roman Fusek
riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Podieľal sa na zavádzaní druhého dôchodkového piliera dôchodkového zabezpečenia na Slovensku. V roku 2004 sa stal riaditeľom Odboru dôchodkového sporenia na Úrade pre finančný trh. Mal na starosti výkon dohľadu nad druhým a tretím dôchodkovým pilierom a transformáciu doplnkových dôchodkových poisťovní na doplnkové dôchodkové spoločnosti. V Národnej banke Slovenska zodpovedal za metodiku kapitálového trhu, dôchodkového sporenia a pripravoval reguláciu finančného sprostredkovania. Od septembra 2014 riadi odbor ochrany finančných spotrebiteľov v NBS. Od roku 2020 je zodpovedný aj za projekt podpory finančného vzdelávania 5peňazí.

Tatra Banka
www.tatrabanka.sk

Peter Brecik
Head Of Corporate Work Out, Tatra banka

Korporátnemu riziku sa venuje od roku 2006. Pôvodne ako finančný analytik veľkých korporátnych klientov. Od 2012 sa venuje problémovým úverom ako špecialista, neskôr od 2015 ako Vedúci oddelenia rizikových úverov v ČSOB a od 2019 ako Vedúci oddelenia Corporate Work Out v Tatra banke. Z profesnej stránky sa najviac venuje finančným analýzam, a to je dôvod prečo sa vo svojej práci zameriava najmä na ekonomickú stránku reštrukturalizácií tzv. going concern firiem.

V poslednom období bol 2x nominovaný Slovenskou bankovou asociáciou do komisie MS SR pre výber špeciálnych správcov.

Nosko & Partners
www.noskopartners.sk

Milena Nosková
Managing Partner, Nosko & Partners

Milena Nosková je členkou komisie pre právne záležitosti v rámci FENCA (Federácia európskych národných asociácií inkasných agentúr) za českú a slovenskú asociáciu inkasných agentúr (AIA a ASINS). Je zapísaná v zozname usadených európskych advokátov Českej advokátskej komory a zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako managing partner v advokátskej kancelárii Nosko & Partners (MKA NOSKO) v Prahe a Bratislave. V právnej praxi sa zameriava na oblasť banking/finance, insolvencie a vymáhanie pohľadávok a legal compliance.

 

Program konferencie

(Program konferencie je predbežný a môže ešte dôjst k jeho úpravám.)

Deň 1 (25.05.2023)

11:00 Predpokladaný začiatok registrácie

Hlavný program konferencie

Sála: Kongresové centrum

13:00 - 13:05

 

Privítanie účastníkov
Martin Musil, Prezident ASINS

13:05 - 13:30

 

Veritelia / Inkaso / Pohľadávky v roku 2023

Martin Musil, Prezident ASINS

 • Čo sa aktuálne deje v oblasti nesplácaných pohľadávok
 • Ako firmy a občania vnímajú problematiku nesplácaných dlhov

13:30 - 14:00

 

Udpate on EU Legislation (príspevok v AJ)

Claus Spedtsberg, President FENCA / Andreas Bücker Director General, FENCA

 • Consumer Credit Directive (CCD) Refit under way
 • Late Payment Directive revisited

14:00 - 14:15

Prehľad implementácie NPL smernice v jednotlivých krajinách EÚ

Milena Nosková, ASINS Legal Committee / Nosko & Partners

14:15 - 14:45

 

Implementácia NPL smernice na Slovensku

Peter Mikloš, Ministerstvo Financií SR

14:45 - 15:20

 

Panelová diskusia: Pohľad bánk / veriteľov na NPL smernicu a EÚ legislatívu

Peter Mikloš, Ministerstvo Financií SR / Roman Fusek, Národná banka Slovenska / Martin Gajdoš, Slovenská banková asociácia / zástupca ASINS / zástupca bánk

15:20 - 15:40 Coffee Break

15:40 - 16:10

 

Špeciálny správca - novinka v konkurzom práve

Jaroslav Jakubčo, UBC 2020, k.s.

 • Špeciálny správa je nový inštitút v oblasti konkurzoch. Aké je jeho postavenie, aké sú s tým spojené praktické problémy z aplikačnej praxe?
 • Aký je postoj súdov pri aplikácii týchto ustanovení?
 • V čom spočíva základný nedostatok legislatívnej úpravy?

16:10 - 16:50

Panelová diskusia: Skúsenosti so špeciálnym správcom

Jaroslav Jakubčo, UBC 2020, k.s./ Juraj Balog, DPS Financial consulting / Dionýz Földes, VUB / Peter Brecík, Tatra Banka

 • Nový inštitút špeciálneho správu mal priniesť do konkurzov a reštrukturalizácii väčšiu odbornosť a zabezpečiť dotknutým stranám profesionálnejšie a kvalitnejšie služby.
 • Naplnil tento inštitút očakávania veriteľov, samotných správcov?
 • Aký je pohľad samotného zákonodarcu na výsledok zavedenia tohto inštitútu. Je vôbec potrebný pre veriteľov?

16:50 - 17:20

 

Osobný bankrot- vývoj po roku 2017 a jeho úskalia

Matej Repa, Business Development Manager CRIF Slovak Credit Bureau / Pavol Jakubov, Viceprezident ASINS &Bencont Collection

 • Pohľad veriteľov na oddlženie fyzických osôb
 • Aký je vývoj osobných bankrotov od roku 2017 a čo nás ešte čaká
 • Ako je systém zneužívaný a nenastal čas na zmenu?

17:20 - 17:50

 

i:Collections – digitálne upomínanie k pohľadávkam

Adrian Csuba, Sales Director Digitance

 • Upomínanie k pohľadávkam bez zapojenia ľudskej práce.
 • Možnosti digitálnych kanálov pri upomínaní a platbe pohľadávok.
 • Automatizované vyjednávanie o výške splátky alebo splátkovom kalendári.
 • Prípadová štúdia nasadenia i:Collections riešenia.
   
19:00 - 23:00 Večera / Networking & Coctail

Deň 2 (26.05.2023)

07:30 - 09:00 Raňajky

Hlavný program konferencie

Sála: Kongresové centrum

09:00 - 09:30

 

Porovnanie slovenského a českého inkasného trhu

Martin Musil, Prezident ASINS / Radek Laštovička, Prezident AIA (Asociace inkasních agentur ČR)

09:30 - 10:00

 

Ekonomický vývoj a hlavné riziká pre úverové portfóliá bánk

Štefan Rychtárik, Národná banka Slovenska

10:00 - 10:30

 

Bezplatné dlhové poradne - nová sociálna služba štátu

Ladislav Šutý a Peter Daniel, Bezplatné dlhové poradne

 • Nový pohľad štátu na dlhy fyzických osôb ako sociálny fenomén vplývajúci na trh práce a na kvalitu života občanov
 • Bezplatné dlhové poradne prinášajú osoh veriteľom, dlžníkom aj štátu
 • Dlhové poradenstvo ako nová povinnosť pre členské štáty EÚ - kde je dnes Slovensko a kde sú iné európske štáty
10:30 - 10:50 Coffee Break

10:50 - 11:30

 

Panelová diskusia: Efektivita exekučných konaní - čo sa zmenilo za posledný rok a aká je budúcnosť exekúcií v SR

MIchal Havrlent, Legal Commitee ASINS & EOS /  Martin Musil, Prezident ASINS & Intrum / zástupca exekútorov

11:30 - 11:40

 

Ukončenie konferencie

Martin Musil, Prezident ASINS

   
11:45 Obedový bufet & Networking